Sở Tài Nguyên Môi Trường > gopydb > Cấp giấy quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của ông Nguyễn Đức Phi tại địa chỉ 41D/1 Tổ 9, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM  

gopydb: Cấp giấy quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của ông Nguyễn Đức Phi tại địa chỉ 41D/1 Tổ 9, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM

 

Chủ Đề

Cấp giấy quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của ông Nguyễn Đức Phi tại địa chỉ 41D/1 Tổ 9, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM 

Họ Tên

Trần Văn Duy Tân 

Điện Thoại

0903654009 

Địa Chỉ

41D/1 Tổ 9, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM 

Email

duytan_tnxp@yahoo.com.vn 

Nội Dung

- Tôi tên Trần Văn Duy Tân, sinh năm 1982 được ông Nguyễn Đức Phi ủy quyền toàn bộ để trực tiếp liên hệ với các Phòng, ban, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn về Cấp giấy quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của ông Nguyễn Đức Phi. - Ngày 06/06/2016: Tôi và ông Nguyễn Đức Phi có trực tiếp đến UBND xã Xuân Thới Sơn nộp hồ sơ để Cấp giấy quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của ông Nguyễn Đức Phi tại địa chỉ 41D/1 Tổ 9, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn và được đồng chí Hiếu (CB địa chính xã) đã nhận hồ sơ đầy đủ. - Năm 2017, đồng chí Hiếu (VP ĐKĐĐ huyện Hóc Môn) có điện thoại báo và tôi với ông Nguyễn Đức Phi đến VP ĐKĐĐ huyện Hóc Môn ký lại bản vẽ (Do thay đổi quy hoạch). - Năm 2019, VP ĐKĐĐ huyện Hóc Môn có điện thoại kiêu trả lại hồ sơ nhưng tôi không đồng ý với lý do: + Hồ sơ Ông Nguyễn Đức Phi giao nhận tại xã đã đủ hồ sơ tại thời điểm ngày 06/06/2016 do đồng chí Hiếu (CB địa chính xã) đã nhận hồ sơ đầy đủ có biên nhận với xã Xuân Thới Sơn. + Khi tôi đến VP ĐKĐĐ huyện Hóc Môn thì Hồ sơ giao nhận có Biên nhận khác ký tên là bà Thắm (Vợ ông Phi) trong khi đó ông Nguyễn Đức Phi đã ủy quyền toàn bộ cho tôi thực hiện để trực tiếp liên hệ với các Phòng, ban, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn về Cấp giấy quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở của ông Nguyễn Đức Phi. Phải chăng có người đã mạo chữ ký của bà Thắm trong gia nhận hồ sơ./. + Và tôi và gia đình ông Nguyễn Đức Phi không có biên nhận này nên tôi đề nghị cấp lãnh đạo VP ĐKĐĐ huyện xem xét và giám định chữ ký bà Thắm trong hồ sơ giao nhận./.
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 30/10/2020 10:20 SA  bởi System Account 
Được sửa tại 30/10/2020 10:20 SA  bởi System Account