Sở Tài Nguyên Môi Trường > gopydb > dự án điện mặt trời mặt đất  

gopydb: dự án điện mặt trời mặt đất

 

Chủ Đề

dự án điện mặt trời mặt đất 

Họ Tên

dự án điện mặt trời mặt đất 

Điện Thoại

dự án điện mặt trời mặt đất 

Địa Chỉ

dự án điện mặt trời mặt đất 

Email

g@gmail.com 

Nội Dung

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Về trách nhiệm mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới, bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng sản xuất từ ​​các dự án điện mặt trời nối lưới hòa vào hệ thống lưới điện quốc gia theo quy định. quy chuẩn vận hành hệ thống điện và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; ưu tiên điều độ để khai thác hết công suất và nguồn điện phát ra từ các dự án điện mặt trời. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời hạn này, việc gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới. Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống điện mặt trời trên mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ sản lượng điện sản xuất cho bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc bên mua là tổ chức, cá nhân khác. trong trường hợp không sử dụng điện lưới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền thanh toán lượng điện phát từ hệ thống điện mặt trời áp mái lên lưới điện quốc gia theo giá mua điện quy định tại Biểu giá mua điện cho hệ thống. điện mặt trời trên mái nhà. Trường hợp bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền thì giá mua điện và hợp đồng mua bán điện do các bên thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành. https://tinyurl.com/y3gaomuv
Tệp đính kèm
Đã tạo vào thời điểm 30/10/2020 1:36 CH  bởi System Account 
Được sửa tại 30/10/2020 1:36 CH  bởi System Account