• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
4
9
7
3
3
6
Các dự án đã hoàn tất 23 Tháng Chín 2020 4:04:56 SA
Chào hàng cạnh tranh gói thầu “Mua sắm trang thiết bị văn phòng” tại Sở Tài nguyên và Môi trường” năm 2015.  (27/07/2015)
- Mục tiêu chính: Thay thế các thiết bị văn phòng tại Sở Tài nguyên và Môi trường. - Loại dự án: Nhóm C. - Kinh phí: Ngân sách sự nghiệp năm 2015. - Thời gian thực hiện dự án: 2015 - Tình trạng dự án: đã hoàn thành. Văn phòng Sở.
Dự án “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường” giai đoạn 2013-2014.  (27/07/2015)
- Mục tiêu chính: Thay thế hệ thống máy chủ tại Sở Tài nguyên và Môi trường - Loại dự án: Nhóm C. - Kinh phí: Nguồn kinh phí tập trung. - Thời gian thực hiện dự án: 2013-2014 - Tình trạng dự án: đã hoàn thành. Văn phòng Sở.
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm