• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
6
6
5
0
3
Quy hoạch - Lĩnh vực chất thải rắn 19 Tháng Bảy 2024 4:52:00 CH
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý bùn thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (02/07/2024)
Thời gian góp ý: hết ngày 10/7/2024

Mọi thông tin góp ý vui lòng gửi về địa chỉ: tthblong.stnmt@tphcm.gov.vn
Thông tin triển khai các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2024 tại Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện  (03/06/2024)
- Tại Quận 1: Danh sách đính kèm - Tại Quận 3: Danh sách đính kèm - Tại Quận 4: Danh sách đính kèm - Tại Quận 6: Danh sách đính kèm - Tại Quận 7: Danh sách đính kèm - Tại Quận 8: Danh sách đính kèm - Tại Quận 10: Danh sách đính kèm - Tại Quận 11: Danh sách đính ...
Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu  (17/05/2024)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định ban hành Quy định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2024. Quyết định này thay thế Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 10/5/2007 của UBND TP ban hành Quy định ...
Bản tin quý II/2024: Thông tin về công tác phân loại, thu gom và vận chuyển chất thải rắn  (16/05/2024)
Xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (27/02/2024)
Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian góp ý: đến hết ngày 27/3/2024 Góp ý vui lòng gửi về địa chỉ email ttdchau.stnmt@tphcm.gov.vn Các tập tin đính kèm - Dự thảo Phương án xây dựng ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác  (01/12/2023)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khác quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường và chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn góp ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý chất thải và thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý chất thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (25/10/2023)
Thời hạn góp ý đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Thông tin góp ý vui lòng gửi về địa chỉ: dvthanh.stnmt@tphcm.gov.vn Thông tin chi tiết xem tại đây: 1; 2; 3
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo  (21/09/2023)
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình đối với công nghệ được chuyển đổi và điều kiện, định mức, đơn giá, giá đặt hàng liên quan đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được đặt hàng bổ sung đối với các nhà đầu tư chuyển đổi công nghệ sang xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng: - Tờ trình về ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (07/09/2023)
- Dự thảo Tờ trình ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây - Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây - Biểu mẫu góp ý. Xem tại đây Thời hạn góp ý: đến hết ngày 05/10/2023. Mọi thông tin góp ý vui ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (19/06/2023)
1. Dự thảo Phương án xây dựng giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây 2. Dự thảo Quyết định ban hành quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây 3. Biểu mẫu góp ý. ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm