• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
7
0
5
8
0
Thông tin đo đạc bản đồ 01 Tháng Tư 2021 7:50:00 SA

Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 01/4/2021

 

 

 

 Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 01/4/2021. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 Đính kèm danh sách tại đây

 

Văn phòng Sở

 

 

Số lượt người xem: 105    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm