• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
8
3
4
8
Thuê đơn vị thẩm định giá 24 Tháng Mười Một 2020 4:45:00 CH

75/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Diện tích: 6.336,4 m2.

 

1.    Pháp lý

- Thông báo số 288/TB-VP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoan tại buổi họp nghe báo cáo về giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn quận 10. Theo đó, Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan cho Sở Tư pháp để rà soát, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

- Công văn số 3051/STP-VB ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp về khu đất số 9A đường Sư Vạn Hạnh phường 12, quận 10.

- Công văn số 7336/VP-ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về khu đất số 9A đường Sư Vạn Hạnh phường 12, quận 10.

- Công văn số 8242/STNMT-QLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với khu đất tại số 9A đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

- Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho Công ty cồ phần đầu tư và kinh doanh Vật liệu xây dựng Fico chuyển mục đích sử dụng đất tại số 9A, đường Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10.

- Công văn số 82/STNMT-QLĐ ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về sử dụng đất tại số 9A Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10.

- Quyết định số 3545/QĐ-BQP ngày 29/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thu hồi đất quốc phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 487/CP-CN ngày 18/5/2000.

- Quyết định số 3552/QĐ-BQP ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng cơ sở nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất.

- Hợp đồng chuyển nhượng cơ sở nhà xưởng gắn liền với quyền sử dụng đất.

- Quyết định số 4407/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Ủy ban nhân dân quận 10 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500-Khu dân cư 9A đường Sư Vạn Hạnh (nối dài) phường 12, quận 10

- Bản vẽ hiện trạng số 43841/GĐ-TNMT ngày 22/11/2016 do Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên-môi trường duyệt.

2. Vị trí, diện tích và cơ cấu sử dụng đất

a) Vị trí: 9A Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10.

b) Diện tích: 6.336,4 m2.

3. Hình thức sử dụng đất:  Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 12/02/2018.

5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

6. Mục đích của việc xác định giá đất: làm đất ở để Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vật liệu xây dựng Fico thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

7. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thẩu: Theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

8. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá trần là                   29.584.940 đồng và giá sàn là 14.792.470 đồng.

9. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu (theo mẫu): đơn vị dự thầu nộp hồ sơ để trong bao thư niêm phong, dán kín và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở./.

 

 

                                                                                                                                                                                                                      Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 205    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm