• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
8
3
7
5
Thuê đơn vị thẩm định giá 26 Tháng Mười Một 2020 1:45:00 CH

76/ Thông tin khu đất cần thẩm định

 

1. Pháp lý:

- Ngày 14 tháng 12 năm 2010, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định 5664/QĐUBND về chấp thuận cho Công ty TNHH THương mại Dịch vụ Huỳnh Thông được chuyển mục đích sử dụng 122.904,9m2 đất nông nghiệp tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư - trung tâm thương mại theo dự án đầu tư đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 99/QĐ-SXD-TĐDA ngày 29 tháng 7 năm 2010. Theo đó:

- Cơ cấu sử dụng đất tạm xác định theo Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu dân cư-trung tâm thương mại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đã được Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh phê duyệt tại Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009 như sau:

+ Diện tích đất ở: 69.033m2, Nhà nước giao đất ổn định lâu dài, thu tiền sử dụng đất theo quy định.

+ Diện tích đất trung tâm thương mại dịch vụ: 2.213m2, Nhà nước giao đất 50 năm (kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định giao đất), thu tiền sử dụng đất theo quy định.

+ Đối với diện tích đất xây dựng Trường mầm non (2.001m2) và Trung tâm y tế (1.481m2) trong dự án khu dân cư – trung tâm thương mại nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao đất hoặc cho thuê đất sau khi Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huỳnh Thông lập dự án đầu tư theo quy định.

+ Diện tích đất công trình công cộng khu hành chính-văn hóa, công viên cây xanh, giao thông: 34.637,7m2, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huỳnh Thông có trách nhiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, quản lý và bảo trì cho đến khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định.

Phân diện tích 13.539,2m2 đất thuộc phạm vi lộ giới đường giao thông do Nhà nước trực tiếp quản lý theo quy định.

2. Vị trí: Xác định theo Bản đồ vị trí số 39760/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 19/7/2010.

3. Chỉ tiêu quy hoạch: theo Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh:

- Diện tích đất quy hoạch:                                      123.262,3m2;

- Diện tích đất ở:                                                    69.033m2;

- Diện tích đất trung tâm thương mại dịch vụ:        2.213m2.

- Mật độ xây dựng toàn khu:                                 40%;

- Hệ số sử dụng đất:                                               1,7 lần;

- Tổng số tầng cao công trình:                               1-5 tầng.

(chỉ tiêu quy hoạch phân khu cụ thể theo nội dung Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh).

4. Mục đích sử dụng đất: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư - trung tâm thương mại theo dự án đầu tư đã được Sở Xây dựng phê duyệt.

5. Hình thức sử dụng đất: sử dụng riêng.

6. Thời hạn sử dụng đất: Đối với đất ở: Nhà nước giao đất ổn định lâu dài; đối với đất thương mại dịch vụ: Nhà nước giao đất có thời hạn 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định.

7. Mục đích của việc xác định giá đất: làm cơ sở để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huỳnh Thông thực hiện nghĩa vụ tài chính khi Nhà nước giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư - trung tâm thương mại tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

8. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

9. Giá dự thầu: theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02 tháng 8 năm 2016: mức giá trần là 95.543.507 đồng và giá sàn là 47.771.754 đồng.

10. Thư báo giá phải được để trong phong bì dán kín có niêm phong.

11. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

                                                                                                                                                                                 Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 547    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm