• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
1
0
4
6
6
Thuê đơn vị thẩm định giá 26 Tháng Giêng 2021 3:45:00 CH

04/ Thông tin khu đất cần thẩm định:

 

1.   Pháp lý:

-      Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận cho Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) sử dụng đất tại phường Bình Trưng Tây và phường Thạnh Mỹ Lợi để đầu tư dự án khu nhà ở, tại Điều 1 có nội dung:

Điều 1.

1.   Chấp thuận cho Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) sử dụng khu đất có diện tích 145.956,0m2 đất, tại phường Bình Trưng Tây và phường Thạnh Mỹ Lợi để đầu tư dự án khu nhà ở.

-      Đối với đất ở đô thị: 70.178m2 đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2002; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

-      Đối với đất đất thương mại, dịch vụ (khách sạn, thương mại, căn hộ cho thuê): 5.845m2 đất, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2002.

-      Đối với phần diện tích 69.933m2 đất công trình công cộng: Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện và bàn giao Nhà nước quản lý theo quy định.

Cơ cấu sử dụng đất xác định theo Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.”

-      Quyết định số 6456/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố cho Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây sử dụng đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, theo đó tại Điều 1 có nội dung:

Điều 1. Điều chỉnh thời hạn sử dụng đối với đất thương mại dịch vụ nêu tại Điều 1 Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau:

Đối với diện tích đất thương mại, dịch vụ (khách sạn, thương mại, căn hộ cho thuê)” 5.845m2 đất, thời hạn sử dụng đất 50 năm, kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2002. Hình thức sử dụng:

-      Từ ngày 24 tháng 9 năm 2002 đến ngày 31 tháng 11 năm 2015: thuê đất trả tiền thuê hàng năm;

-      Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến ngày 24 tháng 9 năm 2052: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.”

2.  Vị trí và diện tích

-      Ranh giới, vị trí xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 43123/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 09 tháng 9 năm 2011.

-      Diện tích: 145.956,0m2

3.  Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

-      Quyết định số 6068/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở diện tích 14,59ha tại phường Bình Trưng Tây và Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

-      Quyết định số 6720/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở diện tích 14,59 ha, phường Bình Trưng Đông và phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 do Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) làm chủ đầu tư.

-      Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất tại Quyết định số 6343/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2015 và số 6456/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

-      Quyết định số 5558/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 2 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở diện tích 14,59ha, phường Bình Trưng Tây và Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

4.                                                                         Thời điểm thẩm định giá: tháng 12 năm 2015.

5.  Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị kết hợp đất thương mại, dịch vụ (khách sạn, thương mại, căn hộ cho thuê).

6.  Hình thức sử dụng đất:

-      Từ ngày 24 tháng 9 năm 2002 đến ngày 31 tháng 11 năm 2015: thuê đất trả tiền thuê hàng năm;

-      Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến ngày 24 tháng 9 năm 2052: thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

7.  Mục đích của việc xác định giá đất: Làm cơ sở để Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây (Việt Nam) thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

8. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

9. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá trần là 95.543.507 đồng và giá sàn là 47.771.754 đồng.

10. Thư báo giá phải được để trong phong bì dán kín có niêm phong.

11. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

                                                                                                                                                                                                                 Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 129    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm