• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
6
5
3
0
7
Thuê đơn vị thẩm định giá 30 Tháng Bảy 2021 8:15:00 SA

70/ Thông tin khu đất cần thẩm định

 

1. Pháp lý:

- Ngày 04 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 5557/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tân Tạo, quận Bình Tân để Công ty TNHH phát triển và kinh doanh nhà Thế Kỷ để đầu tư xây dựng khu nhà ở chung cư; diện tích khu đất 17.635,6m² định theo Bản đồ vị trí số 5388/ĐĐBĐ-VPQ2 do Trung tâm đo đạc bản đồ lập ngày 26/10/2006, diện tích sẽ được xác định theo bản đồ do Sở Tài nguyên và Môi trường kiể duyệt theo biên bản cắm mốc ranh ngoài thực địa.

2. Vị trí, diện tích: Diện tích khu đất thực tế theo Bản đồ vị trí số 9711/GĐ-STNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 13/4/2021 sau khi cắt ranh quy hoạch còn lại 9.005,4m2.

3. Chỉ tiêu quy hoạch:

- Chỉ tiêu quy hoạch: theo Công văn số 3392/SQHKT-QHKV2 ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

+ Diện tích đất phù hợp quy hoạch:   9.000m2;

+ Quy mô dân số:                                        1.484m2;

+ Mật độ xây dựng toàn khu:             ≤ 35,18%;

+ Tầng cao:                                        ≤ 20 tầng;

+ Hệ số sử dụng đất:                          ≤ 5,2;

+ Chức năng quy hoạch sử dụng đất: đất nhóm nhà ở xây dựng mới.

- Xác định giá trị căn hộ để thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

4. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (xây dựng nhà ở chung cư)

5. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất.

6. Thời hạn sử dụng đất: ổn định, lâu dài.

7. Mục đích của việc xác định giá đất: làm cơ sở để Công ty TNHH Phát triển và Kinh doanh nhà Thế kỷ thực hiện nghĩa vụ tài chính khi Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng chung cư tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

8. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

9. Giá dự thầu: theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02 tháng 8 năm 2016: mức giá trần là 27.433.008 đồng và giá sàn là 13.716.504 đồng.

10. Thư báo giá phải được để trong phong bì dán kín có niêm phong.

11. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

                                                                                                                                                                                                                         Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 156    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm