• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
7
6
5
4
Thuê đơn vị thẩm định giá 13 Tháng Giêng 2022 9:55:00 SA

10/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá

 

1. Pháp lý: Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để xây dựng công trình Văn phòng tại địa điểm số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3. Theo đó, có nội dung:

 “1. Chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Công văn nêu trên về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc để xây dựng công trình Văn phòng tại địa chỉ số 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3. Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc cập nhật chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án tại địa chỉ nêu trên vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực theo quy định và thực hiện cấp Giấy phép quy hoạch theo quy định…”.

          2. Vị trí và diện tích và quy hoạch

          - Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3

          - Dự án: Văn phòng.

          - Phạm vi ranh giới:

             + Phía Đông – Nam: giáp đường Ngô Thời Nhiệm

             + Phía Đông – Bắc: giáp chùa Xá Lợi và khu chung cư

             + Phía Tây – Bắc: giáp đường Sư Thiện Chiếu

             + Phía Tây – Nam: giáp các cơ quan văn phòng.

- Quy mô, diện tích: khoảng 1.917,4m2. Xác định cụ thể theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 130/2015/HĐ/KĐ-TV do Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn tài nguyên môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/8/2015.

- Chỉ tiêu quy hoạch mới được xác định theo Công văn số 441/SQHKT-QHKTT ngày 25 tháng 1 năm 2018 cả Sở Quy hoạch – Kiến trúc

+ Hệ số sử dụng đất: tối đa 4,375 lần

+ Mật độ xây dựng: tối đa 50%   

- Chỉ tiêu quy hoạch cũ được xác định theo Công văn số 2836/SQHKT-QHKTT ngày 25 tháng 8 năm 2015 cả Sở Quy hoạch – Kiến trúc:

+ Hệ số sử dụng đất: tối đa 2,5 lần

+ Mật độ xây dựng: tối đa 50%   

3. Mục đích sử dụng đất: đất thương mại – dịch vụ (văn phòng).

4. Thời điểm thẩm định giá: Thời điểm theo Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 08/8/2018.

5. Thời hạn sử dụng đất: thời gian sử dụng đất 50 năm.

6. Mục đích của việc xác định giá đất: Làm cơ sở đơn vị xử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

7. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

8. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá trần là 18.773.750 đồng và giá sàn là 9.386.875 đồng.

9. Thư báo giá phải được để trong phong bì dán kín có niêm phong.

10. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở./.

 

                                                                                                                                                                                                     Phòng Kinh tế đất


Số lượt người xem: 244    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm