• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
7
5
8
0
Thuê đơn vị thẩm định giá 13 Tháng Giêng 2022 10:40:00 SA

14/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá

 

1. Pháp lý: Căn cứ Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Thành Châu được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 1.427m2 đất thuộc thửa 26, tờ bản đồ thứ 64, bộ địa chính phường 6, quận 8 (theo tài liệu đo năm 2001) tại địa chỉ số 1014 đường Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng làm văn phòng và xưởng đóng gói mực khô, thời hạn giao đất 50 năm (tính từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ký ban hành quyết định).

- Diện tích: 1.427m2

- Vị trí: theo Bản đồ hiện trạng vị trí được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 16/01/2004.

2. Mục đích việc xác định giá đất: Làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3. Thời điểm thẩm định giá: tháng 12/2007

4. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

7. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá sàn là 16.149.022 đồng và giá trần là 32.298.044 đồng.

8. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở./. (Có xác định giá đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất).

 

                                                                                                                                                                                                 Phòng Kinh tế đất


Số lượt người xem: 283    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm