• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
8
8
6
8
9
Thuê đơn vị thẩm định giá 17 Tháng Giêng 2022 2:05:00 CH

20/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá

 

1.      Pháp lý:

Quyết định số 3949/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ Nam Sài Gòn sử dụng đất tại số 47 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8.

2. Vị trí: Diện tích: 25.097,6m2 . Xác định cụ thể theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 8974.ĐĐ/CN-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 21 tháng 03 năm 2017.

 3.  Thời điểm thẩm định giá: tháng 07 năm 2014.

4.      Mục đích sử dụng đất:  đất cơ sở giáo dục – đào tạo (theo hiện trạng).

5.      Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

6.      Mục đích của việc xác định giá đất: Làm cơ sở để đơn vị sử dụng đất nộp tiền thuê đất hàng năm cho Nhà nước theo quy định.

7.      Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

 8. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá trần là 33.909.416 đồng và giá sàn là 16.954.708 đồng.

9. Thư báo giá phải được để trong phong bì dán kín có niêm phong.

10. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

                                                                                                                                                                                                       Phòng Kinh tế đất


Số lượt người xem: 408    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm