• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
1
5
6
9
7
Tuyển dụng công chức 17 Tháng Năm 2021 1:37:24 SA
Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020  (04/11/2020)
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 9891/TB-STNMT-VP ngày 04 tháng 11 năm 2020 về tuyển dụng công chức từ ...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020  (13/08/2020)
Ngày 07/8/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 209/TB-TTCNTT-HCTH thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020. Nay Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Thông tin chi tiết tại ...
Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường  (21/07/2020)
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ ...
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020  (15/05/2020)
Căn cứ Công văn số 3211/STNMT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký ...
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2019  (03/12/2019)
Căn cứ Quyết định số 5103/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện và người không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức Thành phố năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển công chức năm 2019 do Thành phố tổ chức ...
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019  (23/07/2019)
Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Sở Nội vụ gửi các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 ...
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức Thành phố năm 2015  (19/08/2015)
Căn cứ Quyết định số 3787/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2015. Thực hiện Công văn số 3002/SNV-CCVC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Sở Nội vụ về thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2015. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo ...
Thông báo tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015  (10/04/2015)
Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, ôn tập, rà soát kiến thức để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi tuyển công chức trong các co quan hành chính Nhà nước của Thành phố năm 2015. Ngày 06 tháng 4 năm 2015 Sở Nội vụ có thông báo số 1165/TB-SNV về việc tổ chức ôn thi tuyển công chức năm 2015 đến các thí sinh đăng ký dự tuyển công chức Thành phố năm 2015 đã ...
Thông báo về việc mời sơ tuyển thi công chức năm 2015.  (27/03/2015)
Ngày 27 tháng 3 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã ban hành thư mời số 1871/MH-TNMT-VP, về việc mời sơ tuyển thi công chức năm 2015 đối với các thi sinh đã nộp hồ sơ thi tuyển công chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Vì tính chất quan trọng của buổi sơ tuyển thi công chức, đề nghị các thí sinh sắp xếp thời gian đến tham dự. ...
Thông báo điều chỉnh vị trí tuyển dụng công chức năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.  (20/03/2015)
Căn cứ Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 17/01/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2015 và Thông báo số 571/TB-SNV ngày 13/02/2015 của Sở Nội vụ về thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm