• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
7
2
0
4
Tuyển dụng công chức 18 Tháng Năm 2022 11:28:58 CH
Thông báo triệu tập những trường hợp đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố  (30/03/2022)
Ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 05/TB-HĐ về việc triệu tập những trường hợp đủ điều kiện tham dự kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố . Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và ...
Thông báo điều chỉnh hình thức sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố năm 2021  (30/03/2022)
Ngày 21/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 04/TB-HĐ về điều chỉnh hình thức sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Thông ...
Thông báo công bố hình thức, nội dung và tài liệu tham khảo phục vụ kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố năm 2021  (18/03/2022)
Ngày 15/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 02/TB-HĐ công bố hình thức, nội dung và tài liệu tham khảo phục vụ kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các trường hợp đủ điều kiện ...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021  (04/01/2022)
Căn cứ Kế hoạch số 9119/KH-STNMT-VP ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức năm 2021 (đối với các đơn vị chưa tự chủ), Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Trung tâm) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau: 1. Số lượng, vị trí tuyển dụng: a) Số lượng tuyển ...
Thông báo về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022  (27/12/2021)
Căn cứ Quyết định 4234/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022, Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 5702/TB-SNV về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 (chi tiết xem file đính kèm) Sở Tài nguyên và Môi trường ...
Thông báo tuyển dụng nhân viên tạp vụ  (25/11/2021)
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 7975/TB-STNMT-VP ngày 24 tháng 11 năm 2021 về tuyển dụng nhân viên tạp vụ, cụ thể như sau: I. Số lượng và điều kiện dự tuyển 1. Số lượng: 01 (một) người. 2. Điều kiện dự tuyển: Độ tuổi từ 18 – ...
Thông báo tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020  (04/11/2020)
Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 9891/TB-STNMT-VP ngày 04 tháng 11 năm 2020 về tuyển dụng công chức từ ...
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020  (13/08/2020)
Ngày 07/8/2020, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 209/TB-TTCNTT-HCTH thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020. Nay Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Thông tin chi tiết tại ...
Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường  (21/07/2020)
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ ...
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020  (15/05/2020)
Căn cứ Công văn số 3211/STNMT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: 1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm