Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
1
0
4
2
2
Công tác quản lý đất đai 17 Tháng Hai 2021 8:35:00 SA

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 609790; số vào sổ cấp GCN: CH 08996 ngày 16/12/2019 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp cấp

 


 

Ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1079/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 609790; số vào sổ cấp GCN: CH 08996 ngày 16/12/2019 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp cấp  cho ông Tôn Thất Mẫn, đối với thửa đất số 512, tờ bản đồ số 57, Phường 05, quận Gò Vấp, địa chỉ số 26/6 Trần Bá Giao, phường 05, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Ông Lê Quốc Tuấn, nhận chuyển nhượng theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bổ sung Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyến sở hữ nhà ở và quyền sử dụng đất ở số công chứng 1371, ngày 17/01/2020, lập tại Phòng công chứng số 5, TP. HCM, đã trước bạ ngày 04 tháng 02 năm 2020, chưa đăng ký thay đổi chủ sử dụng.

 

 

Lý do: ông Lê Quốc Tuấn đã làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 609790; số vào sổ cấp GCN: CH 08996 ngày 16/12/2019 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp cấp.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 609790; số vào sổ cấp GCN: CH 08996 ngày 16/12/2019 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 


Số lượt người xem: 88    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm