Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
9
4
2
3
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Giêng 2022 2:15:00 CH

Về cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua căn hộ chung cư tại dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư.

Về cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua căn hộ chung cư tại dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư.

 


Ngày 17/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 453/STNMT-QLĐ về cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua căn hộ chung cư tại dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư. Cụ thể như sau:  

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 55/D11-KH ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đề nghị “kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng căn hộ tại dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư”.

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Ủy ban nhân dân Phường Hòa Thạnh – quận Tân Phú, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và Công ty Cổ phần Địa ốc 11 tổ chức kiểm tra dự án công trình chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư.

Căn cứ nội dung hồ sơ và kết quả kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

I. NỘI DUNG HỒ SƠ

1. Về pháp lý quyền sử dụng đất

- Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 2246/QĐ-UBND, tại Điều 1 “thu hồi khu đất có diện tích 3.000 m2 đất (khu 2), thuộc thửa số 25 tờ bản đồ số 9, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (tài liệu đo năm 2005) do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 sử dụng và giao cho Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú phần đất thu hồi này để đầu tư xây dựng trường học theo quy hoạch và quy định” và tại Điều 2 “Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Địa ốc 11 được chuyển mục đích sử dụng đất 2.809,3 m2 đất (khu 1), vị trí thuộc thửa số 3, tờ bản đồ số 9, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (tài liệu đo năm 2005) để thực hiện dự án xây dựng chung cư. Giao cho Công ty Cổ phần Địa ốc 11 khu đất diện tích 392,8 m2 đất (khu 3), vị trí thuộc thửa số 26, tờ bản đồ số 9, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (tài liệu đo năm 2005) để xây dựng đường giao thông vào trường học theo Công văn chấp thuận đầu tư dự án số 1201/UBND-NĐ ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú; giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sau khi đầu tư xây dựng xong đường giao thông vào trường học, Công ty có trách nhiệm bàn giao cho Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tiếp nhận quản lý theo quy định”. Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thực hiện dự án theo đúng nội dung tại Công văn chấp thuận đầu tư số 1201/UBND-NĐ ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú.

- Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT77695 cho Công ty Cổ phần Địa ốc 11, diện tích 2.809,3 m2, mục đích sử dụng đất “đất ở tại đô thị (xây dựng chung cư)” với “thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 15/5/2015 đến ngày 15/5/2065. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài theo quy định tại Khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai” Nguồn gốc sử dụng “Nhà nước giao đất, có thu tiền sử dụng đất”. Ranh giới, vị trí khu đất thể hiện theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 43365/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 25 tháng 3 năm 2013.

2. Về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thực hiện dự án

- Ngày 07 tháng 02 năm 2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có Công văn số 513/SQHKT-QHKV2 chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng-phương án kiến trúc công trình chung cư tại số 7A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, diện tích khu đất xây dựng chung cư (đã trừ lộ giới các đường, hẻm liên quan theo quy hoạch) là 2.809,3 m2; quy mô dân số tối đa 476 người; Tầng cao và chiều cao công trình 24 tầng, chiều cao đỉnh mái tối đa + 87,5m (so với lề đường ổn định tiếp giáp khu đất) khối đế 04 tầng, khối tháp 20 tầng; Hệ số sử dụng đất đối với chức năng chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ: 4,23 trong đó hệ số sử dụng đất chức năng ở là 3,5 và hệ số sử dụng đất chức năng thương mại – dịch vụ là 0,73; Mật độ xây dựng đối với công trình chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ (tính trên tổng diện tích đất đã trừ lộ giới): 21%;

- Ngày 22 tháng 3 năm 2017, Sở Xây dựng có Tờ trình số 3430/TTr-SXD-PTĐT v/v đề nghị chấp thuận đầu tư dự án Chung cư cao tầng tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, chủ đầu tư Công ty Cổ phần Địa ốc 11.

- Ngày 01 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 4093/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư (xét báo cáo của Sở Xây dựng (Tờ trình số 3430/TT-SXD-PTĐT ngày 22 thnag1 3 năm 2017). Nội dung sơ bộ dự án theo chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại Văn bản số 513/SQHKT-QHKV2 ngày 07 tháng 02 năm 2017; Quy mô dự án như sau: Quy mô dân số tối đa 476 người; Tầng cao xây dựng tối đa 24 tầng; Chiều cao xây dựng tối đa 87,5m; Số lượng căn hộ: 272 căn hộ; Hệ số sử dụng đất đối với chức năng chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ: 4,23, trong đó hệ số sử dụng đất chức năng ở là 3,5 và hệ số sử dụng đất chức năng thương mại – dịch vụ là 0,73; Mật độ xây dựng công trình chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ là 21%. Phương án tiêu thụ sản phẩm: Bán 272 căn hộ chung cư cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, Kinh doanh khu thương mại – dịch vụ theo quy định.

- Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 1803/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017, của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư, nội dung “1. Tên dự án: cao ốc Thoại Ngọc Hầu (Resgreen Tower)”.

- Ngày 07 tháng 6 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 449/HĐXD-QLDA thông báo kết quả Thẩm định thiết kế cơ sở công trình chung cư cao tầng tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú:

 “III. Nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định:

+ Diện tích đất xây dựng chung cư là 2.809,3 m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng tầng 1 là 1.017,82 m2, mật độ xây dựng khối đế 21%, khối tháp 18% (tính trên tổng diện tích khu đất đã trừ lộ giới).

+ Tổng diện tích sàn xây dựng 26.193,05 m2 (không kể diện tích tầng hầm và tầng mái).

+ Hệ số sử dụng đất 4,23 lần, trong đó diện diện tích sàn chức năng ở 21.640,3 m2 (tương ứng hệ số sử dụng đất 3,5 lần), tổng diện tích sàn chức năng thương mại, dịch vụ và chỗ để xe trên khối đế là 4552,75 m2 (tương ứng hệ số sử dụng đất 0,73 lần). Chiều cao đến đỉnh mái công trình 87,5m so với cốt vỉa hè ( cốt sàn tầng 1 cao hơn cốt vỉa hè 1m).

+ Công trình có quy mô 24 tầng bao gốm khối đế cao 4 tầng và khối tháp 20 tầng, bên dưới là 01 tầng hầm. Tầng hầm có diện tích xây dựng khoảng 2.668 m2

+ Tổng số căn hộ 272 căn, quy mô dân số 476 người.

…………………………………………………………………………….

IV. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở

1. Sự phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt:

Thiết kế cơ sở công trình Chung cư cao tầng tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và số tầng cao công trình theo Văn bản số 513/SQHKT-QHKV2 ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hồ Chí Minh chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình (kèm theo bản vẽ có dấu xác nhận)….”.

Ngày 26 tháng 01 năm 2018, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 46/HĐXD-QLTK thông báo kết quả Thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Chung cư cao tầng tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 51/GPXD cho Công ty Cổ phần Địa ốc 11 “được phép xây dựng công trình Chung cư cao tầng tại địa chỉ số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, gồm các nội dung: Mật dộ xây dựng 21%, hệ số sử dụng đất 4,23 lần, trong đó chức năng ở 3,5 lần, chức năng thương mại dịch vụ 0,73 lần; Diện tích xây dựng tầng 1 (trệt): 1.017,82 m2; Tổng diện tích sàn xây dựng (bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật mái): 28,941,89 m2; Tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật mái): 26.193,05 m2; Số tầng 24 tầng (không kể tầng hầm và tầng kỹ thuật mái).

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 486/HĐXD-KT V/v ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế kỹ thuật công trình “Chung cư cao tầng” tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có nội dung “Các điều chỉnh thiết kế xây dựng nêu trên không thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình. Do đó, các nội dung điều chỉnh trên không thuộc đối tượng thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016. Chủ đầu tư tự quyết định về các nội dung điều chỉnh nêu trên”.

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng có Công văn số 14214/SXD-CPXD v/v điều chỉnh, thay đổi cách bồ trí trong dự án Chung cư cao tầng tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nội dung “Đối chiếu quy định tại Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014, các thay đổi cách bố trí trong dự án “Chung cư cao tầng” tại số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có ý kiến  tại Công văn số 486/HĐXD-KT ngày 26/6/2020 nêu trên) không thuộc trường hợp phải điều chỉnh Giấy phép xây dựng…”

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng có Công văn số 621/CPN-QLXD về thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, theo đó “Cục Công tác phía Nam – Bộ Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 để đưa vào sử dụng đối với công trình Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, số 7A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ”.

3. Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất

Ngày 04 tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 3735/QĐ-UBND về duyệt giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường đối với khu đất tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú để Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở. Theo đó “Tổng giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường của khu đất tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú với mục đích xây dựng chung cư cao tầng kết hợp thương mại là: 62.838.590.457 đồng. Giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường nêu trên được xác định tương ứng theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại Công văn số 449/HD-XD-QLDA ngày 07 tháng 6 năm 2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng về thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình; Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về cho Công ty Cổ phần Địa ốc 11 chuyển mục đích sử dụng đất tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú; Quyết định số 4093/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư”.

- Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Cục Thuế Thành phố có Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 15263/TB-CT, theo đó Công ty Cổ phần Địa ốc 11 phải nộp tiền sử dụng đất ở đối với 2.809,3 m2 đất ở thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 9, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (tài liệu đo đạc năm 2005) là 62.838.590.457 đồng.

- Ngày 28 tháng 9 năm 2018, Cục Thuế Thành phố có Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất số 15264/TB-CT, theo đó Công ty Cổ phần Địa ốc 11 phải nộp tiền slệ phí trước bạ đối với 2.809,3 m2 đất ở thuộc thửa đất số 3, tờ bản đồ số 9, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (tài liệu đo đạc năm 2005) là 168.558.000 đồng.

- Ngày 03 tháng 10 năm 2018, Chi cục Thuế quận Tân Phú có Công văn số 4412/CCT-TBTK xác nhận Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đã hoàn thành nghĩa tài chính tại khu đất số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, theo đó tiền sử dụng đất Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đã nộp tiền sử dụng đất: 62.838.590.457 đồng và lệ phí trước bạ Công ty đã nộp: 168.558.000 đồng.

4. Nghĩa vụ nhà ở xã hội

Ngày 24 tháng 01 năm 2019, Sở Xây dựng có Công văn số 1189/SXD-PTN&TTBĐS, theo đó “Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời đối với 01 dự án đã thực hiện tương tự của Công ty Cổ phần Địa ốc 11, cụ thể: ngày 17 tháng 01 năm 2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 15/BXD-QLN trả lời văn bản số 136/D11-KH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11. Theo đó: “trường hợp Công ty cổ phần Địa ốc 11 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đối với toàn bộ 1.566,4 m2 (0,15ha) diện tích đất để xây dựng Cao ốc Res 11 tại số 205 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó đã bao gồm cả diện tích đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội) thì Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong dự án này”.

 Công ty Cổ phần Địa ốc 11 thực hiện nghĩa vụ xã hội tại Dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu – ResGreen Tower, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú theo hình thức nộp bằng tiền là phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Trong trường hợp Công ty đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất 100% diện tích đất ở của toàn bộ dự án (bao gồm cả phần diện tích 20% đất ở để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định) thì chủ đầu tư thực hiện xong nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng”. 

5. Về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

Ngày 04 tháng 12 năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có Công văn số 851/PC07-Đ2 đồng ý xác nhận việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đối với công trình Chung cư cao tầng xây dựng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

6. Cấp số nhà

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Tân ký có Công văn số 92/CNSN-QLĐT Chứng nhận số nhà cho Cao ốc Thoại Ngọc Hầu (Resgreen Tower) và 272 căn hộ thuộc Cao ốc có vị trí thuộc thửa 3, tờ số 9, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

7. Về bán nhà ở  hình thành trong tương lai

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Sở Xây dựng có Công văn số 12967/SXD-PTN&TTBĐS theo đó “272 căn hộ tại dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu Resgreen Tower phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai”.

8. Về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày 17 tháng 8 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 2083/QĐ-STNMT-CCBVMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố - Sở Xây dựng đã thỏa thuận đấu nối cống nhánh thoát nước công trình Cung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú vào hệ thống thoát nước chung của Thành phố tại Công văn số 2941/TTHT-HTTN ngày 24 tháng 7 năm 2020.

Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 742/GP-STNMT-TNNKS, cho phép Công ty Cổ phần Địa ốc 11 được xả nước thải vào nguồn nước, nội dung chủ yếu: Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước của Thành phố; Vị trí xả nước thải: Cao ốc Thoại Ngọc Hầu, số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 03 tháng 12 năm 2021, đại diện các bên tham dự (Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận Tân Phú, Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh – quận Tân Phú, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố) xác nhận:

- Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình dự án Cao ốc Thoại Ngọc Hầu đúng theo chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng – phương án kiến trúc công trình tại Công văn số 513/SQHKT-QHKV2 ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Thông báo Thẩm định Thiết kế cơ sở và Thiết kế kỹ thuật của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng tại Công văn số 449/HĐXD-QLDA ngày 07 tháng 6 năm 2017, số 46/HĐXD-QLTK ngày 26 tháng 01 năm 2018 và số 486/HĐXD-KT ngày 26 tháng 6 năm 2020; Giấy phép xây dựng số 51/GPXD ngày 08 tháng 3 năm 2018 và Công văn số 14214/SXD-CPXD ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng.

- Trong quá trình đầu tư xây dựng đến nay, Công ty không bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

- Đại diện Ủy ban nhân dân phường Hòa Thạnh – quận Tân Phú: “Đến thời điểm hiện nay việc sử dụng khu đất của Công ty không có tranh chấp, khiếu nại”.

- Đại diện Ủy ban nhân dân quận Tân Phú:

+ Chủ đầu tư đã bàn giao diện tích đất xây dựng trường học cho quận Tân Phú tiếp nhận theo quy định.

+ Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường vào trường học nhưng chưa bàn giao cho quận Tân Phú tiếp nhận, quản lý.

- Công ty Cổ phần Địa ốc 11: Công ty sẽ thực hiện ngay việc bàn giao đường giao thông vào trường học cho Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tiếp nhận, quản lý theo quy định.

III. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo “kết quả kiểm tra” như trên đối với dự án chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị:

1. Công ty Cổ phần Địa ốc 11

- Nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua căn hộ chung cư tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (số 12 đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, thành phố Thủ Đức) hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký; thành phần hồ sơ theo quy định Khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP (bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT77695);

- Khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Địa ốc 11 và người mua căn hộ chung cư phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ người (hoặc đơn vị) nhận Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

- Công ty Cổ phần Địa ốc 11 hoặc người mua căn hộ chung cư có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

- Tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ chung cư theo quy định (272 căn hộ); phát hành Giấy chứng nhận theo thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Địa ốc 11 và người mua căn hộ chung cư;

- Đối với công trình khu thương mại – dịch vụ sẽ được giải quyết cấp Giấy chứng nhận sau khi Công ty Cổ phần Địa ốc 11 đã thực hiện xong việc bàn giao đường giao thông vào trường học cho Ủy ban nhân dân quận Tân Phú tiếp nhận, quản lý theo quy định.

- Khi cấp Giấy chứng nhận nhận cho người mua căn hộ chung cư, thu hồi, quản lý hoặc chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất CT77695 theo quy định;

- Cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư thuộc dự án dự án chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố để xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư đồng thời lưu trữ theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định./.

     

 

                                                                                                                                               Phòng Quản lý đất


Số lượt người xem: 1040    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm