Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
9
3
1
Công tác quản lý đất đai 28 Tháng Mười Hai 2021 2:40:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 616816, số vào sổ CH01113 ngày 01/3/2013 kèm Trang bổ sung số 01 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp

 

 

 Ngày 03/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 27/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 616816, số vào sổ CH01113 ngày 01/3/2013 kèm Trang bổ sung số 01 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp cho bà Lý Minh Tâm đối với nhà đất số 182/53 Bạch  Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, thuộc thửa đất số 13, tờ bản đồ số 38 – Bản đồ địa chính Phường 24. Bà Đặng Thị Hương Trang nhận chuyển nhượng nhà đất nêu trên theo hợp đồng số 20113 ngày 22/5/2013 do phòng Công chứng số 6 chứng nhận, đã cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 12/6/2013.

  

Lý do: Bà Đặng Thị Hương Trang đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 616816, số vào sổ CH01113 ngày 01/3/2013 kèm Trang bổ sung số 01 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp.

 

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 616816, số vào sổ CH01113 ngày 01/3/2013 kèm Trang bổ sung số 01 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 537    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm