Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
0
7
8
Công tác quản lý đất đai 18 Tháng Giêng 2022 9:20:00 SA

Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dựng đất,nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ,bán nhà ở của chủ đầu tư dự án Khu định cư Phong Phú 4, xã Phong phú, huyện Bình Chánh

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra hiện trạng xây dựng nhà ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua tại 07 lô đất có ký hiệu số: AF12, AN44, BD51, BH16, CJ02; CJ11, CN90 thuộc dự án Khu định cư Phong Phú 4 tại xã Phong phú, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư.

Căn cứ kết quả kiểm tra ngày 21 tháng 12 năm 2021 của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã Phong Phú – huyện Bình Chánh và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư

Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc (trước đây là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu Một thành viên số 0301881016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 12 tháng 08 năm 2021. Địa chỉ trụ sở chính: Số 550 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Pháp lý sử dụng đất, quy hoạch và đầu tư xây dựng

2.1. Pháp lý sử dụng đất

Ngày 15 tháng 4 năm 2003, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1449/QĐ-UB về thu hồi 808.882m2 đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc) 839.997m2 đất (trong đó có toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên và 31.115m2 đường, kênh mương trong khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý) để đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các dự án thuộc Khu đô thị mới Nam Thành phố. Cơ cấu sử dụng đất tạm xác định với diện tích đất ở là 395.582m2.

Ngày 06 tháng 05 năm 2011, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2266/QĐ-UBND về thuận điều chỉnh Quyết định số 1449/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2003, với nội dung: Thu hồi 850.474,6m2 đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh sử dụng 793.973,8m2 đất để đầu tư xây dựng khu tái định cư cho các dự án thuộc Khu đô thị mới Nam Thành phố. Cơ cấu sử dụng đất tạm xác định theo Quyết định số 20/QĐ-BQLKN ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ban Quản lý Khu Nam, theo đó diện tích đất ở là 402.619,8m2.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5374/QĐ-UBND về thuận điều chỉnh Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011, theo đó điều chỉnh diện tích đất ở của dự án:  396.621,1m2.

Ngày 16 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 641/QĐ-UBND về thuận điều chỉnh Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016, theo đó điều chỉnh diện tích đất ở của dự án:  360.453,5m2.

Vị trí ranh giới khu đất xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí phân lô số 39291/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 8 tháng 6 năm 2011.

2.2. Về Quy hoạch

Ban quản lý Khu Nam có Quyết định số 20/QĐ-BQLKN ngày 02 tháng 3 năm 2010 (đính kèm Bản quy định quản lý kiến trúc đô thị theo đồ án quy hoạch) về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Theo đó, đất đơn vị ở là 816.532,4m2 (trong đó đất ở có diện tích 402.619,8m2)

Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Ban quản lý Khu Nam có Quyết định số 57/QĐ-BQLKN phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh;

Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Ban quản lý Khu Nam có Quyết định số 110/QĐ-BQLKN (đính kèm Bản quy định quản lý kiến trúc đô thị theo đồ án quy hoạch) về phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Theo đó, đất đơn vị ở là 816.532,4m2 (trong đó đất ở có diện tích 360.453,5m2)

Ban quản lý Khu Nam có Quyết định số 73/QĐ-BQLKN ngày 19 tháng 7 năm 2018 và số 34/QĐ-BQLKN ngày 12 tháng 4 năm 2019 phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh;

Ngày 07 tháng 8 năm 2020 Ban quản lý Khu Nam có Quyết định số 36/QĐ-BQLKN về bổ sung bản vẽ chi tiết thiết kế đô thị của Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-BQLKN ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ban quản lý Khu Nam.

3. Nghĩa vụ tài chính

Tại Văn bản số 6209/CT-KTTĐ ngày 06 tháng 07 năm 2017,  Cục Thuế Thành phố có ý kiến xác nhận:“… tính đến thời điểm hiện nay, Công ty Bình Chánh đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với dự án Khu định cư Phong Phú 4 phần diện tích đất ở (diện tích 360.453,2 m2) theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”.

4 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tại Quyết định số 110/QĐ-BQLKN ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ban Quản lý Khu Nam thì dự án có quy mô 875.800 m2, trong đó diện tích đất ở 360.453,5 m2 tương ứng với 2.917 nền đất ở và 01 khu đất xây dựng chung cư. Diện tích đất ở được phép kinh doanh là 181.421,9 m2 tương ứng 1.367 nền đất (Một phần dự án diện tích 75.414,2 m2 tương ứng 850 nền đất đã chuyển nhượng cho Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thuận Phát theo Quyết định số 3595/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận cho chuyển nhượng một phần dự án thuộc khu nhà ở thuộc khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh). Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1.199/1.367 nền và 01 Khu Chung cư với tổng diện tích là 161.515,1 m2, còn lại 168 nền với diện tích đất ở là 19.905,1 m2 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tình hình cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng nhà ở tại dự án

Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 78 căn nhà đã hoàn thiện tại dự án Khu định cư Phong Phú 4, cụ thể:

Đợt 1: 07 căn nhà theo Văn bản số 5985/STNMT-QLĐ ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đợt 2: 13 căn nhà theo Văn bản số 3847/STNMT-QLĐ ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đợt 3: 10 căn nhà theo Văn bản số 8824/STNMT-QLĐ ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đợt 4: 15 căn nhà theo Văn bản số 852/STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Đợt 5: 33 căn nhà theo Văn bản số 7457/STNMT-QLĐ ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Đề nghị của chủ đầu tư

Chủ đầu tư đề nghị kiểm tra hiện trạng xây dựng nhà ở và thẩm định điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng tại 07 lô đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

STT

Vị trí, ranh đất theo Bản đồ HTVT phân lô số 39291/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 08/6/2011

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp

Thời gian
thi công – hoàn công

 

 

 

Số nhà

Mã nền

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích

Số GCN

Ngày Cấp

01

AF12

1127

49

 160

CT58209

31/10/2016

02/12/2020

21 Đường số 04

02

AN44

1529

49

 100

CT64287

21/06/2017

01/02/2021

120 Đường số 12

03

BD51

1049

48

 100

CT63831

31/05/2017

02/07/2021

34 Đường số 12D

04

BH16

66

58

 90

CT63269

31/05/2017

01/02/2021

67 Đường số 03

05

CJ02

1017

57;58

 100

CT63411

31/05/2017

12/10/2021

4 Đường số 15

06

CJ11

936

58

 100

CT63414

31/05/2017

26/05/2021

22 Đường số 15

07

CN90

922

57

 100

CT58177

31/10/2016

01/02/2021

139 Đường số 18

 

6. Kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng

Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã Phong Phú – Huyện Bình Chánh đã kiểm tra tổng thể hiện trạng đầu tư xây dựng đối với với 07 căn nhà tại các lô đất AF12, AN44, BD51, BH16, CJ02, CJ11, CN90. Ghi nhận như sau:

Vị trí, ranh đất khu đất xây dựng nhà phù hợp theo Bản đồ Hiện trạng vị trí, Bản đồ Hiện trạng vị trí phân lô số 39291/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 08 tháng 6 năm 2011.

Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đang lập thủ tục bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án cho cơ quan nhà nước chuyên ngành quản lý (đính kèm Văn bản số 88/CV-KP-QLDA ngày 24/02/2020 của Công ty gửi Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng). Về cơ sở hạ tầng xã hội, Công ty đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cơ sở hạ tầng xã hội (đính kèm biên bản bàn giao giữa Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ban Quản lý Khu Nam ngày 18/07/2013, ngày 24/12/2014, ngày 12/01/2016, ngày 05/01/2016, 12/03/2016).

Bảy (07) căn nhà tại các lô đất nêu trên đã được Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc, Đơn vị thi công và Tư vấn giám sát thi công và Chủ nhà ký xác nhận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng theo biên bản nghiệm thu công trình và đã bàn giao cho khách hàng trong năm 2020 và 2021.

Thanh tra Sở Xây dựng có ý kiến:

+ 06 căn nhà tại các lô đất AF12, AN44, BH16, CJ02, CJ11, CN90 xây dựng phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được duyệt tại Bản quy định quản lý kiến trúc đô thị theo đồ án quy hoạch đính kèm của Quyết định số 20/QĐ-BQLKN ngày 02/3/2010 của Ban Quản lý Khu Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

+ 01 căn nhà tại lô đất BD51 xây dựng phù hợp với mẫu nhà được duyệt (mẫu 2) kèm theo Quyết định số 36/QĐ-BQLKN ngày 07/8/2020 của Ban Quản lý Khu Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án và hồ sơ thiết kế kỹ thuật của căn nhà.

Ý kiến của Ban Quản lý Khu Nam: Thống nhất với ý kiến của Thanh tra Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, huyện Bình Chánh xác nhận không có phản ánh vi phạm về đất đai, môi trường tại thời điểm kiểm tra.

Các căn nhà nêu trên đã được cấp số nhà theo Công văn số 1052/CN-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về chứng nhận cấp số nhà tại dự án Khu định cư số 4.

7. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường

Từ những nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc:

 + Cung cấp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các căn nhà trên theo quy định tại Điều 72 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ hoặc cung cấp hồ sơ để để bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Trường hợp Công ty và người mua chưa thanh lý Hợp đồng mua bán nhà và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án thì Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc và người nhận chuyển nhượng phải có Văn bản thỏa thuận xác định rõ việc nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Liên hệ Cục Thuế thành phố để được hướng dẫn thực hiện trước bạ quyền sở hữu công trình theo quy định;

- Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố:

+ Tiếp nhận hồ sơ đối với 07 căn nhà tại các lô đất AF12, AN44, BD51, BH16, CJ02, CJ11, CN90 trong dự án Khu định cư Phong Phú 4 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng khi căn nhà nêu trên chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thu hồi bản chính các Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất tương ứng đã cấp và thực hiện giải chấp (nếu có); Thực hiện cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định; Đồng thời đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố lưu trữ hồ sơ theo quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất nêu trên đến Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố./.

 

 

                                                                                                                                                                                                      Phòng Quản lý đất


Số lượt người xem: 467    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm