Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
6
9
9
8
Công tác quản lý đất đai 18 Tháng Giêng 2022 9:25:00 SA

Về đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm tại công trình “Thủ Thiêm Lake View 2”, Lô 4-7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 140/2021/CV-KBTT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm đề nghị “xem xét thực hiện việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình xây dựng, qua đó làm cơ sở cho việc sớm giải quyết: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho cư dân công trình Khu nhà ở chung cư Thủ Thiêm Laview 2 tại lô 4-7” thuộc phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức.

Ngày 26 tháng 10 và ngày 08 tháng 11 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm tổ chức kiểm tra thực địa dự án Công trình “Thủ Thiêm Lake View 2”, Lô 4-7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức.

Căn cứ nội dung hồ sơ và kết quả kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

I. NỘI DUNG HỒ SƠ

1. Về pháp lý quyền sử dụng đất

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 1894/QĐ-UBND “giao 90.078,3 m2 đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án khác nhằm thanh toán Hợp đồng BT Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với diện tích, hình thức, thời hạn sử dụng đất như sau” gồm “Lô 3-1 là 14.059,5 m2; Lô 3-2 là 9.473,8 m2; Lô 3-6 là 9.473,8 m2; Lô 4-73 là 5.823,0 m2; Lô 4-75 là 15.377,7 m2; Lô 4-76 là 19.881,7 m2; Lô 4-7 là 6.515,0 m2; Lô 4-8 là 9.473,8 m2” với “hình thức sử dụng: Giao đất có thu tiền sử dụng đất” và “thời hạn sử dụng đất: Sử dụng ổn định lâu dài”.  

Ngày 18 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 5528/QĐ-UBND điều chỉnh thay thế Điều 1 Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo đó điều chỉnh tên đơn vị được giao đất là Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm và giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố “chịu trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện và thu lệ phí trước bạ theo quy định” và “thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016”. 

Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT71511 (Lô 4-7) cho Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm, diện tích 6.480,1 m2 với mục đích sử dụng đất “đất ở tại đô thị (xây dựng chung cư)”, “thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài”.

2. Về quy hoạch và xây dựng công trình

Ngày 06 tháng 10 năm 2016, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có Công văn số 1353/BQL-QHKT chấp thuận bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của công trình Thủ Thiêm Lake View 2.

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có Công văn số 1622/BQL-QH chấp thuận bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của công trình Thủ Thiêm Lake View 2 (thay thế và hủy bỏ Công văn số 1353/BQL-QHKT).

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có Công văn số 1807/BQL-QH chấp thuận bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của công trình Thủ Thiêm Lake View 2 (thay thế và hủy bỏ Công văn số 1622/BQL-QH).

Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 370/HĐXD-QLKT thông báo kết quả thẩm định Thiết kế cơ sở dự án Thủ Thiêm Lake View 02 tại lô 4-7 thuộc Khu đô thị  mới Thủ Thiêm.

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 2790/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở chung cư tại lô đất 4-7 (Thủ Thiêm Lake View 2) trong Khu đô thị Thủ Thiêm trong đó “về điều tiết nhà ở xã hội: không”.

Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 580/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định Thiết kế kỹ thuật công trình dự án khu nhà ở Thủ Thiêm Lake View Tower 02 tại lô 4-7 thuộc Khu đô thị  mới Thủ Thiêm, theo đó “diện tích xây dựng công trình 4.525,6 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 22.903,99 m2 (bao gồm phần ngầm 5.374,9 m2 và phần nổi 17.529,09 m2)” trong đó “phần nổi: thiết kế 03 khối nhà Lake View 2a, 2b và 2c với tổng diện tích xây dựng 4.525,6 m2, tổng diện tích sàn 17.529,09 m2. Tổng số 86 căn hộ và nhà liền kề đáp ứng quy mô dân số tối đa khoảng 640 người” gồm “khối nhà Lake View 2a… diện tích xây dựng 1.809,5 m2, tổng diện tích sàn 5.701,5 m2. Bố trí tổng cộng 24 căn hộ với diện tích mỗi căn tính trên một sàn từ 118,6 m2 đến 161,51 m2 (có 07 căn hộ thông tầng 01 và 02)”, “khối nhà Lake View 2b… diện tích xây dựng 1.204,1 m2, tổng diện tích sàn 7.367,3 m2. Bố trí tổng cộng 56 căn hộ với diện tích mỗi căn từ 63,7 m2 – 152,43 m2” và “khối nhà Lake View 2c… diện tích xây dựng 557,1 m2, tổng diện tích sàn 1.886,2 m2; thiết kế thành 06 lô liền kề với diện tích xây dựng mỗi lô từ 77,8 m2 – 110,5 m2”.

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có Công văn số 1011/BQL-QH chấp thuận bản vẽ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của công trình Thủ Thiêm Lake View 2 “thống nhất điều chỉnh ranh chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng do trừ diện tích vát góc” (giảm 34,9 m2).   

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm cấp Giấy phép xây dựng số 1121/GPXD-BQL-XD cho Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm xây dựng công trình “Khu nhà ở Chung cư sử dụng hỗn hợp (Thủ Thiêm Lake View 02) tại lô 4-7 thuộc Khu chức năng số 4 trong Khu đô thị Thủ Thiêm” tronng đó khối nhà Lake View 2a “số căn hộ 24 căn hộ với diện tích mỗi căn tính trên một sàn từ 118,6 m2 đến 161,51 m2 (có 07 căn hộ thông tầng 01 và 02)”, khối nhà Lake View 2b “số căn hộ: 56 căn, diện tích mỗi căn từ 63,7 m2 – 152,43 m2” và khối nhà Lake View 2c “số căn hộ: 06 lô liền kề với diện tích xây dựng mỗi lô từ 77,8 m2 – 110,5 m2”.  

Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có Thông báo số 219/GĐ-GĐ/HT “chấp thuận kết quả nghiệm thu của Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm để đưa vào sử dụng công trình Thủ Thiêm Lake View 1, 2.  

3. Về tiền sử dụng đất

Ngày 09 tháng 4 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 1643/QĐ-UBND “duyệt giá trị quyền sử dụng tại các lô đất 4-7; 3-2; 3-6; 4-75; 4-76; 4-7; 4-8 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2 theo giá thị trường tại thời điểm hiện nay với mục đích sử dụng đất đầu tư Dự án khu phức hợp là 2.343.501.279.808 (đồng)” “được xây dựng tương ứng với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác định tại Quyết định số 286/QĐ-BQL ngày 12 tháng 3 năm 2015” và “Công văn số 412/BQL-QH ngày 08 tháng 4 năm 2015” của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; “trường hợp sau khi dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết có thay đổi so với các chi tiêu quy hoạch tại Quyết định số 286/QĐ-BQL ngày 12 tháng 3 năm 2015 và Công văn số 412/BQL-QH ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì Chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định”.

Ngày 09 tháng 10 năm 2017, Sở Tài chính có Công văn số 7974/STC-NS “xác nhận ngày 18 tháng 5 năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã nộp vào ngân sách Thành phố số tiền 113.976.176.508 đồng”.

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, Sở Tài chính có Công văn số 8616/STC-NS “xác nhận ngày 05 tháng 3 năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã nộp vào ngân sách Thành phố số tiền ký quỹ 100.000.000.000 đồng”.

Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có Phiếu chuyển số 1477/PC-BQL-ĐĐ, theo đó Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 xác nhận “khối lượng giá trị khối lượng hoàn thành đợt 1 của Dự án BT do Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện là khoảng 274.426.530.504 đồng” và “khối lượng giá trị khối lượng hoàn thành đợt 2 của Dự án BT do Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm thực hiện là khoảng 360.964.307.673 đồng”; “tổng số tiền mà Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm được Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 xác nhận và số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước là” 849.367.014.685 đồng; “số tiền chưa được cấp Giấy chứng nhận còn lại sau khi trừ giá trị đã đề xuất cấp Giấy chứng nhận cho Lô 3-1 và lô 3-13 là” 183.622.664.149 đồng và “số tiền chưa cấp Giấy chứng nhận còn lại sau khi trừ giá trị quyền sử dụng đất đề xuất cấp Giấy chứng nhận cho Lô 4-7” là 14.232.664.149 đồng (giá trị quyền sử dụng đất của Lô 4-7 là 169.390.000.000 đồng).

Trên cơ sở xác nhận nghĩa vụ tài chính nêu trên của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT71511 (Lô 4-7) ngày 21 tháng 3 năm 2018 cho Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm.

4. Về nhà ở xã hội

Ngày 28 tháng 02 năm 2012, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 87/TB-VP theo đó “Ủy ban nhân dân Thành phố thống nhất về chủ trương không áp dụng xây dựng nhà ở xã hội ngay trong phạm vi khu vực các dự án nhà ở trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.  

Ngày 27 tháng 02 năm 2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Thông báo số 124/TB-VP theo đó “tiếp tục thực hiện chủ trương không xây dựng nhà ở xã hội trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Thông báo số 97/TB-VP ngày 28 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân Quận 2 đề xuất quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại những khu vực phù hợp quy hoạch của Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định”.  

5. Về nghiệm thu phòng cháy – chữa cháy

Ngày 03 tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố có Công văn số 268/PC07-Đ5 “đồng ý xác nhận việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm đối với công trình Thủ Thiêm Lake View 02”.

6. Về cấp số nhà

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) có Công văn số 4653/UBND-ĐT về đánh số căn hộ “Thủ Thiêm Lake View 2” tại Lô đất 4-7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức.

7. Về xử lý nước thải

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm lập Biên bản số 02/HTSD/LV2 nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với hạng mục hệ thống thiết bị xử lý nước thải và đưa vào sử dụng.

Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm đảm bảo các quy định về môi trường khi công trình dự án đưa vào khai thác cho đến khi bàn giao các công trình hạ tầng cho cơ quan chuyên ngành quản lý.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 26 tháng 10 và ngày 08 tháng 11 năm 2021, đại diện các bên tham dự (Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố xác nhận:

- Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình chung cư Lake View 02 đưa vào sử dụng.

- Thanh tra Sở Xây dựng: Công trình chung cư Lake View 02 xây dựng phù hợp với Giấy phép xây dựng số 1121/GPXD-BQL-XD của Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và và bản vẽ thiết kế kỹ thuật được duyệt kèm theo Công văn số 580/HĐXD-QLKT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng; trong quá trình xây dựng không bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng cho phép nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

- Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Nội dung tại  Giấy phép xây dựng số 1121/GPXD-BQL-XD về khối nhà Lake View 2a “số căn hộ 24 căn hộ với diện tích mỗi căn tính trên một sàn từ 118,6 m2 đến 161,51 m2 (có 07 căn hộ thông tầng 01 và 02)” có nhầm lẫn, nội dung đúng là “số căn hộ 24 căn hộ với diện tích mỗi căn tính trên một sàn từ 118,6 m2 đến 161,51 m2 (có 06 căn hộ thông tầng 01 và 02)” và nội dung nhầm lẫn này (07 căn là sai, đúng là 06 căn) không cần phải có văn bản đíinh chính của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Ủy ban nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức: Nhà, đất hiện nay không tranh chấp, khiếu nại.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố: Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và xác nhận chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất tại dự án.

III. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Qua nội dung hồ sơ nêu trên, Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với lô đất 4-7 có diện tích 6.480,1 m2 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT71511 ngày 21 tháng 3 năm 2018.

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo “kết quả kiểm tra” như trên đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị:

1. Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm

- Nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua căn hộ chung cư tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (số 12 đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Bình Thạnh) hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký; thành phần hồ sơ theo quy định Khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP (bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT71511);

- Khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm và người mua căn hộ chung cư phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ người (hoặc đơn vị) nhận Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

- Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm hoặc người mua căn hộ có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

- Tiếp nhận và xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ chung cư; phát hành Giấy chứng nhận theo thỏa thuận giữa người có quyền sử dụng đất, chủ đầu tư dự án và người mua căn hộ chung cư;

- Khi cấp Giấy chứng nhận nhận cho người mua căn hộ chung cư, kiểm tra tình trạng thế chấp, thực hiện thu hồi quản lý hoặc chỉnh lý biến động về sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT71511;

- Cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như trên và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người cho người mua căn hộ chung cư tại Công trình “Thủ Thiêm Lake View 2”, Lô 4-7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định./.


Số lượt người xem: 540    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm