Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
7
9
4
8
Công tác quản lý đất đai 18 Tháng Giêng 2022 4:40:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH05207 ngày 10 tháng 8 năm 2020 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp

 

 

 

Ngày 07/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 09/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH05207 ngày 10 tháng 8 năm 2020 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp cho ông/bà Trần Thị Thu Thảo, đối với thửa đất số 68, tờ bản đồ: 67, có địa chỉ số 108/38/14 Trần Văn Quang, Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: Ông/bà Trần Thị Thu Thảo đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận  nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH05207 ngày 10 tháng 8 năm 2020 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 487    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm