Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
8
8
5
0
Công tác quản lý đất đai 27 Tháng Giêng 2022 9:00:00 SA

Về cấp Giấy chứng nhận về nhà, đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại Dự án khu nhà ở 4,8 ha, phường An Phú, thành phố Thủ Đức do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư

 

 

 

Ngày 24/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 646/STNMT-QLĐ về cấp Giấy chứng nhận về nhà, đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại Dự án khu nhà ở 4,8 ha, phường An Phú, thành phố Thủ Đức do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận làm chủ đầu tư, nội dung cụ thể như sau: 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 40/CV.Cty-6 ngày 02 tháng 02 năm 2021 và Văn bản số 190/Cty-6 ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận (sau đây gọi là Công ty Phú Nhuận) đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường “tổ chức kiểm tra lại hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và rà soát hồ sơ về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, tài sản gắn liền với đất đối với Dự án khu nhà ở 4,8 ha, phường An Phú, thành phố Thủ Đức để Công ty Phú Nhuận có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo” đối với 94 căn nhà (theo danh sách kèm Văn bản số 40/CV.Cty-6).

Ngày 20 tháng 5 và ngày 10 tháng 12 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và Công ty Phú Nhuận tổ chức kiểm tra dự án Khu nhà ở phường An Phú, thành phố Thủ Đức do Công ty Phú Nhuận làm chủ đầu tư.

Căn cứ nội dung hồ sơ và kết quả kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

 

I. NỘI DUNG HỒ SƠ

 

1. Về pháp lý quyền sử dụng đất

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 4678/QĐ-UBND “giao cho Công ty Phú Nhuận khu đất có diện tích 48.865 m2 tại phường An Phú, Quận 2 (là một phần diện tích trong khu 851.396 m2 được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2001 về việc giao đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị phát triển tại phường An Phú, Quận 2) để đầu tư xây dựng Khu nhà ở theo Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó cơ cấu sử dụng đất” gồm “đất ở: 34.995 m2, đất giao thông và cây xanh: 13.870 m2” với “đất ở: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời gian sử dụng đất 50 năm”.

Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 4678/QĐ-UBND giao Công ty “thực hiện việc bồi thường tài sản trên đất, chi phí đầu tư vào đất (nếu có), giá trị quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất 8.522,9 m2 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số 3214/UBND-KT ngày 25 tháng 5 năm 2017” và “thực hiện nghĩa vụ điều tiết nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền”.

Ngày 26 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - ký cấp 134 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Phú Nhuận đối với 134 căn biệt thự liên lập.

 

2. Về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và thực hiện dự án

Ngày 19 tháng 3 năm 2001, Kiến trúc sư Trưởng có Công văn số 839/KTST-ĐB2 thỏa thuận quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị phường An Phú, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) “gồm khu chung cư và khu ở biệt thự liên lập” trong đó “khu chung cư cao tầng: tổng cộng 319 căn hộ” và “khu nhà biệt thự liên lập: gồm 134 căn hộ”; đối với khu nhà biệt thự liên lập gồm có 10 mẫu nhà thể hiện cụ thể tại Công văn số 839/KTST-ĐB2.

Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Công ty Phú Nhuận và các bên liên quan lập Biên bản số 01-BBNTHT về nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoạc công trình để đưa vào sử dụng đối với công trình hệ thống cấp nước.

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, Công ty Phú Nhuận và các bên liên quan lập Biên bản hoàn thành để đưa vào sử dụng đối với công trình lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế.

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Công ty Điện lực Thủ Thiêm có Biên bản tiếp nhận và bàn giao tài sản công trình điện số 4332/BB-PCTTh từ Công ty Phú Nhuận.

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Công ty Phú Nhuận và các bên liên quan lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng số 1/NTHT đối với công trình lưới điện trung, hạ thế, trạm biến thế và hệ thống chiếu sáng.

Ngày 07 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức) có Công văn số 757/UBND-QLĐT thỏa thuận Quy định quản lý kèm mẫu nhà theo đó “Ủy ban nhân dân Quận 2 thống nhất thỏa thuận Quy định quản lý kèm mẫu nhà áp dụng tại dự án trên đối với các chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc” áp dụng đối với 10 mẫu nhà tại dự án.

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 3734/QĐ-UBND “chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án” với “khu chung cư diện tích đất khuôn viên: 15.188,3 m2, tầng cao: 05 tầng” và “khu nhà ở biệt thự liên lập diện tích đất khuôn viên: 33.676,7 m2” do Công ty Phú Nhuận làm chủ đầu tư với 134 căn nhà biệt thự liên lập và 334 căn hộ chung cư.

Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Sở Xây dựng có Công văn số 13226/SXD-CPXD thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhà biệt thự liên lập.

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng có Công văn số 14323/SXD-CPXD về việc “Công ty Phú Nhuận đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về nội dung bổ sung, điều chỉnh một số chi tiết kiến trúc trong công trình nhà biệt thự liên lập” theo đó “trường hợp không có thay đổi về diện tích sàn xây dựng, số tầng cao, chiều cao công trình, chỉ giới xây dựng, kết cấu công trình thì không thuộc trường hợp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định tại Khoản 4 Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014”.   

 

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Công ty Phú Nhuận và các bên liên quan lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng đối với 94 căn nhà biệt thự liên lập.  

 

3. Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất

 

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố ký Quyết định số 603/QĐ-UBND duyệt phương án giá đất theo giá thị trường với tổng số tiền sử dụng đất của diện tích 34.995,0 m2 là 1.083.084.612.000 đồng tương ứng với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại Công văn số 839/KTST-ĐB ngày 19 tháng 3 năm 2001 của Kiến trúc sư Trưởng Thành phố và Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố.  

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế Thành phố có Thông báo số 4681/TB-CT thông báo số tiền sử dụng đất phải nộp là 938.584.371.500 đồng.

Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Chi Cục Thuế Quận 2 có Công văn số 044/CCT-TrB xác nhận “số tiền (Công ty) phải nộp và đã nộp: 938.584.371.500 đồng”; “lệ phí trước bạ:… 0 đồng” và “phạt chậm nộp: 121.218.219.753 đồng”.

 

4. Nghĩa vụ nhà ở xã hội

Ngày 16 tháng 11 năm 2017, Bộ Xây dựng có Công văn số 302/BXD-QLN theo đó “sau khi Công ty Phú Nhuận đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất ở của dự án theo giá thị trường, thì được xác định là đã hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ xã hội trong dự án này (không phải thực hiện thêm nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án này)”.

 

5. Về bán nhà ở  hình thành trong tương lai

Ngày 05 tháng 12 năm 2019, Sở Xây dựng có Công văn số 15844/SXD-PTN&TTBĐS theo đó “94/134 căn nhà liên kế thuộc dự án Khu nhà ở quy mô 4,8 ha tại phường An Phú, Quận 9 do Công ty Phú Nhuận làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai”.

 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN

Tại buổi kiểm tra thực địa ngày 10 tháng 12 năm 2021, đại diện các bên tham dự (Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố) xác nhận:

- Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt;

- Chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 94 căn nhà (theo Văn bản số 40/CV.Cty-6 ngày 02 tháng 02 năm 2021), 94 căn nhà đã xây dựng phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được Kiến trúc sư Trưởng Thành phố duyệt tại Công văn số 839/KTST-ĐB2 ngày 19 tháng 3 năm 2001, thẩm định thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng có ý kiến tại Công văn số 13226/SXD-CPXD ngày 16 tháng 10 năm 2019 và thỏa thuận quản lý kèm mẫu nhà theo Công văn số 757/UBND-QLĐT ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), đã được chủ đầu tư lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng ngày 30 tháng 8 năm 2021;

- Quá trình xây dựng, chủ đầu tư không bị xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng;

- Ủy ban nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức: Nhà, đất hiện không tranh chấp, khiếu nại.

 

III. Ý KIẾN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo “kết quả kiểm tra” như trên đối với dự án Khu nhà ở phường An Phú, thành phố Thủ Đức do Công ty Phú Nhuận làm chủ đầu tư đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị:

 

1. Công ty Phú Nhuận

- Nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 94 khách hàng mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (số 12 đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, thành phố Thủ Đức) hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký; thành phần hồ sơ theo quy định Khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP (bao gồm bản chính 94 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp);

- Khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Công ty Phú Nhuận và người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ người (hoặc đơn vị) nhận Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

- Công ty Phú Nhuận hoặc người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ theo quy định.

 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

- Tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở theo quy định; phát hành Giấy chứng nhận theo thỏa thuận giữa Công ty Phú Nhuận và người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở;

- Khi cấp Giấy chứng nhận nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở, thu hồi, quản lý hoặc chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên 94 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp theo quy định;

- Cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở thuộc dự án Khu nhà ở phường An Phú, thành phố Thủ Đức do Công ty Phú Nhuận làm chủ đầu tư cho Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố để xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở đồng thời lưu trữ theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

                                                                                                                                                                                            Phòng Quản lý đất

 


Số lượt người xem: 3298    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm