Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
1
9
4
2
9
5
Công tác quản lý đất đai 06 Tháng Năm 2022 9:05:00 SA

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00753 ngày 22 tháng 4 năm 2011 do UBND Quận Tân Bình cấp

 

 

 

 

Ngày 25/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 304/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00753 ngày 22 tháng 4 năm 2011 do UBND Quận Tân Bình cấp cho bà Nguyễn Thị Kim Thông. Đã cập nhật thay đổi chủ sở hữu trên giấy chứng nhận ngày 07/12/2020 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình xác nhận đối với thửa đất số 106, tờ bản đồ số 46, có địa chỉ số 2 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do: Bà Nguyễn Thị Kim Thông đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận nêu trên.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00753 ngày 22 tháng 4 năm 2011 do UBND Quận Tân Bình cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 321    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm