Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
1
9
2
5
1
3
Công tác quản lý đất đai 06 Tháng Năm 2022 9:10:00 SA

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6574/SXD ngày 21/9/2004 do Sở Xây dựng cấp

 

 

 

Ngày 25/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 305/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6574/SXD ngày 21/9/2004 do Sở Xây dựng cấp cho ông/bà Nguyễn Văn Duyệt – Lê Thị Phương Khanh, đối với thửa đất số 43, tờ bản đồ: 119 (thửa 43, tờ bản đồ số 24 BĐĐC 2005-P14), có địa chỉ số 29/6 Nguyễn Hồng Đào, phừng 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do: ông/bà Nguyễn Văn Duyệt – Lê Thị Phương Khanh đã làm mất bản chính Trang bổ sung Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6574/SXD ngày 21/9/2004 do Sở Xây dựng cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 310    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm