Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
1
9
3
4
2
9
Công tác quản lý đất đai 09 Tháng Năm 2022 3:15:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 989919, số vào sổ CH01625 ngày 24 tháng 4 năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp

 

 

 

Ngày 31/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 244/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền  với đất số phát hành CK 989919, số vào sổ CH01625 ngày 24 tháng 4 năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp cho ông Phùng Duy Khiết và bà liên Lâm Bích Tuyền đối với nhà đất số 480/53/5 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh (thuộc thửa đất số 300, tờ bản đồ số 22 – Bản đồ địa chính Phường 28).

 

 

 

Lý do: ông Phùng Duy Khiết và bà Liên Lâm Bích Tuyền đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền  với đất số phát hành CK 989919, số vào sổ CH01625 ngày 24 tháng 4 năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp

 

.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền  với đất số phát hành CK 989919, số vào sổ CH01625 ngày 24 tháng 4 năm 2018 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 378    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm