Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
8
7
7
7
Công tác quản lý đất đai 11 Tháng Năm 2022 10:00:00 SA

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00100 ngày 10 tháng 6 năm 2010 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp

 

 

 

 

Ngày 29/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 326/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00100 ngày 10 tháng 6 năm 2010 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp đối với thửa đất số 403, tờ bản đồ số 26, có địa chỉ số 206/10A-12 đường Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10.

 

 

Lý do:  Trong quá trình thực hiện kê biên tài sản đối căn nhà tại địa chỉ số 206/10A-12 đường Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10 Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 không thu hồi được Trang bổ sung của Giấy chứng nhận nêu trên.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00100 ngày 10 tháng 6 năm 2010 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 122    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm