Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
8
6
4
9
Các công tác khác 13 Tháng Sáu 2019 1:30:00 CH

Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” năm 2019

 

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường, Sở đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường 24 quận, huyện; các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở rà soát, đề xuất các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định như sau

1. Đối tượng:

Công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành tài nguyên và môi trường chưa từng được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” hoặc Kỷ niệm chương của các ngành trước khi hợp nhất về ngành Tài nguyên và Môi trường.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Thời gian bị kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.

- Có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên đối với nam và từ 15 năm trở lên đối với nữ.

- Đối với các cá nhân công tác ở các ngành khác chuyển về công tác trong ngành thì phải có thời gian công tác liên tục đủ từ 25 năm trở lên đối với nam và 20 năm liên tục trở lên đối với nữ, trong đó phải có thời gian công tác trong ngành đủ từ 10 năm trở lên đối với nam và đủ từ 7 năm trở lên đối với nữ.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương: Lập thành 02 bộ bao gồm:

- Tờ trình của đơn vị theo mẫu số 01, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT;

- Danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương theo Mẫu số 02, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT;

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân đang công tác trong ngành tài nguyên và môi trường theo Mẫu số 03, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT;

- Báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân công tác ngoài ngành tài nguyên và môi trường theo Mẫu số 04, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT.

Đề nghị các đơn vị thực hiện và gửi hồ sơ về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Sở) trước ngày 30 tháng 9 năm 2019 để Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở xét chọn theo quy định. Quá thời hạn trên, các đơn vị không gửi hồ sơ xem như không có nhu cầu./.

 

Đính kèm chi tiết tại đây

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 1541    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm