Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
4
5
3
Các công tác khác 04 Tháng Năm 2021 8:40:00 SA

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 


 

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường).

 

Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng;

 

Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước;

         

          Nhằm đảm bảo các quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND (gọi tắt là Quyết định sửa đổi, bổ sung).

        

        Theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung nêu trên và trình trong Quý 2/2021.

 

Nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến Quý cơ quan, đơn vị dự thảo lần 1 Quyết định sửa đổi, bổ sung và Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố để nghiên cứu, góp ý cho nội dung dự thảo.

 

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gởi về:

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tại số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1).

 

Thời hạn góp ý: hạn chót ngày 17 tháng 5 năm 2021.

 

(Để thuận tiện cho công tác tổng hợp, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi file văn bản (word và pdf) theo địa chỉ email: ttcntt.stnmt@tphcm.gov.vn).

 

Mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan, đơn vị đúng thời hạn để Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

 

 

Tải nội dung dự thảo tại đây

 

 

                                                                                                                                                                                                            Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 63822    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm