Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
6
6
0
Các công tác khác 29 Tháng Mười 2021 2:45:00 CH

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngấn sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2019 như sau:

 

1. Quyết định số 909/QĐ-STNMT-KHTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 và phụ lục đính kèm. Tải về tại đây

 

2. Quyết định số 908/QĐ-STNMT-KHTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 và phụ lục đính kèm. Tải về tại đây

 

3. Quyết định số 944/QĐ-STNMT-KHTC ngày 25 tháng 10 năm 2021 và phụ lục đính kèm. Tải về tại đây

 

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

 


Số lượt người xem: 656    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm