• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
1
1
4
6
0
Công tác quản lý đất đai 22 Tháng Mười 2020 2:25:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsố H00901/7013913 ngày 02/5/2007 ngày 13/5/2020 do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp

 

 

 

Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 759/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsố H00901/7013913 ngày 02/5/2007 ngày 13/5/2020 do  Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp cho hộ bà Lê Thị Nhị (Đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng là bà Phạm Thị Phương Thảo) tại vị trí thuộc thửa đất số 542, tờ bản đồ số 29 (tài liệu BĐĐC), thuộc bộ địa chính xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do:  bà Phạm Thị Phương Thảo đã làm mất bản chính Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsố H00901/7013913 ngày 02/5/2007 ngày 13/5/2020 do  Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsố H00901/7013913 ngày 02/5/2007 ngày 13/5/2020 do  Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 30    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm