• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
1
1
6
3
6
Công tác quản lý đất đai 22 Tháng Mười 2020 2:55:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00329 ngày 29/10/2010 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp

 

 

Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 760/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00329 ngày 29/10/2010 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp cho ông Huỳnh Thảo Gấu do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp đối với thửa đất số 689, tờ bản đồ số 14 (tài liệu BĐĐC), XÃ Qui Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do: bà Nguyễn Thị Nhu (là đại diện thừa kế do ông Huỳnh Thảo Gấu đã mất) đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00329 ngày 29/10/2010 nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00329 ngày 29/10/2010 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 85    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm