• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
7
0
8
6
9
Công tác quản lý đất đai 08 Tháng Ba 2021 2:20:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BX 117191; số vào sổ cấp GCN: CH 08072 ngày 12/02/2015 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp

 

 

 

Ngày 22/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 23/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  phát hành BX 117191; số vào sổ cấp GCN: CH 08072 ngày 12/02/2015 do  Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho ông Trần Văn Năm và bà Đoàn Thị Cúc Hương, đối với thửa đất số 69, tờ bản đồ số 107, Phường 14, quận Gò Vấp, địa chỉ số 53 Đường số 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Lý do:  ông Trần Văn Năm và bà Đoàn Thị Cúc Hương đã làm mất bản chính Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  phát hành BX 117191; số vào sổ cấp GCN: CH 08072 ngày 12/02/2015 do  Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số  phát hành BX 117191; số vào sổ cấp GCN: CH 08072 ngày 12/02/2015 do  Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 22518    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm