• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
7
1
1
0
1
Công tác quản lý đất đai 08 Tháng Ba 2021 2:30:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 009576; số vào sổ cấp GCN: CH 01326 ngày 20/6/2011 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp

 

 

 

Ngày 02/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 67/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 009576; số vào sổ cấp GCN: CH 01326 ngày 20/6/2011 do  Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Lê Thị Minh Hiền, đối với thửa đất số 74, tờ bản đồ số 32, Phường 03, quận Gò Vấp, địa chỉ số 175/4/14 Nguyễn Văn Công, Phường 03, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Lý do:  bà Lê Thị Minh Hiền đã làm mất bản chính Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 009576; số vào sổ cấp GCN: CH 01326 ngày 20/6/2011 do  Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 009576; số vào sổ cấp GCN: CH 01326 ngày 20/6/2011 do  Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 82    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm