• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
9
7
1
2
8
5
Công tác quản lý đất đai 08 Tháng Ba 2021 4:25:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 664939 số vào sổ cấp GCN: CH 06282 ngày 30/11/2018 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp

 

 

 

Ngày 04/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 71/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 664939 số vào sổ cấp GCN: CH 06282 ngày 30/11/2018 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho ông Nguyễn Đình Dương và bà Lê Thị Mỹ Kiều, đối với thửa đất số 546, tờ bản đồ số 40, Phường 03, quận Gò Vấp, địa chỉ số 891/29 Nguyễn Kiệm, Phường 03, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do:  ông Nguyễn Đình Dương và bà Lê Thị Mỹ Kiều đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận số CH 06282 ngày 30/11/2018 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp nêu trên.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 664939 số vào sổ cấp GCN: CH 06282 ngày 30/11/2018 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 144    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm