■  Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn  (20/01)
■  Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  (20/01)
■  Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu  (20/01)
■  Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  (20/01)
■  Ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về Ứng phó với biến đổi khí hậu  (20/01)
■  Công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  (20/01)
■  Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường  (20/01)
■  Bộ TN&MT: Công bố Báo cáo Đánh giá khí hậu quốc gia  (20/01)
■  Về cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua căn hộ chung cư tại dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cao tầng tại số 7A đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc 11 làm chủ đầu tư.  (20/01)
■  Thông báo đính chính Văn bản số 1185/STNMT-QLĐ ngày 21/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (20/01)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
8
4
6
4
1
5
1
Công tác quản lý đất đai 13 Tháng Giêng 2022 10:15:00 SA

Thông báo chấm dứt ủy quyền cấp và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quyết định số 1275/QĐ-STNMT-VPĐK ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 Ngày 06/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 37/QĐ-STNMT-HGCN về chấm dứt ủy quyền cho ông Lê Xuân Tùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức được cấp, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất (gọi là Giấy chứng nhận) đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quyết định số 1275/QĐ-STNMT-VPĐK ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thời hạn chấm dứt ủy quyền: kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022.

 

  

Việc ủy quyền được cấp, hủy Giấy chứng nhận kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022 được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1073/QĐ-STNMT-VP ngày 15 tháng 11 nmaw 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 116    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm