• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
1
5
2
9
4
Công tác quản lý môi trường 04 Tháng Tám 2020 9:20:00 SA

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

 

 

    Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Điều chỉnh Kế hoạch).

    Để tăng cường sự phối hợp và hạn chế sự chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh công bố Điều chỉnh Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Danh sách các Phụ lục đính kèm.

 

Xem chi tiết tại đây

Văn phòng sở

 


Số lượt người xem: 982    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm