■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án  (18/05)
■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án  (18/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH04764 ngày 23 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp  (18/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1305/2007/GCN ngày 17 tháng 7 năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp  (18/05)
■  Văn bản khẩn của TP HCM về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 4  (17/05)
■  Về đề xuất chung cư có thời hạn sử dụng: Phải đảm bảo quyền lợi người dân và phù hợp với thực tế  (17/05)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 20: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022  (16/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số 1840/2007/UB-GCN ngày 18 tháng 6 năm 2007 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp  (13/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00461/07 ngày 15 tháng 9 năm 2005 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (13/05)
■  Thông tin các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (13/05)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
7
6
7
7
Công tác quản lý môi trường 20 Tháng Giêng 2022 9:05:00 SA

BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

Nhim v Kiểm kê khí gây hiệu ứng nhà kính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thc hin vi mc tiêu tng quát nhm xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ các nguồn phát thải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 và đề xuất các biện pháp giảm phát thải phù hợp cho mỗi nguồn phát thải khí nhà kính.

Báo cáo được xây dựng nhằm kiểm kê phát thải các loại khí nhà kính bao gồm: CO2, CH4, N2O và SF6 của 4 lĩnh vực Năng lượng (bao gồm Giao thông); Chất thải; Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Chuyển đổi sử dụng đất và Quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm theo 3 phạm vi kiểm kê cụ thể như sau:

- Phạm vi 1: Phát thải khí nhà kính từ các nguồn trong ranh giới Thành phố;

- Phạm vi 2: Phát thải khí nhà kính xảy ra do việc sử dụng lưới điện, nhiệt, hơi nước và/hoặc làm mát trong ranh giới Thành phố;

- Phạm vi 3: Tất cả các phát thải khí nhà kính khác xảy ra ngoài phạm vi Thành phố do các hoạt động xảy ra trong ranh giới Thành phố.

Dựa trên số liệu thực tế thu thập từ 4 nhóm ngành, dự thảo báo cáo Kiểm kê khí gây hiệu ứng nhà kính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện đánh giá, tính toán tổng lượng phát thải khí nhà kính của Thành phố. Năm 2018, tổng lượng phát thải khí nhà kính là 57.592.605 tấn CO2 tương đương (tăng 5.400.731 tấn CO2 tương đương so với năm 2016). Trong đó, phát thải từ lĩnh vực Năng lượng chiếm 93,6% tổng lượng phát thải ở Thành phố Hồ Chí Minh, phát thải từ lĩnh vực Chất thải và lĩnh vực Quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm chiếm khoảng 6,0%, còn lại là phát thải và hấp thụ trong lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất chiếm 0,4% tổng lượng phát thải.

Kết quả kiểm kê khí nhà kính là cơ sở để các ngành, lĩnh vực Thành phố thực hiện công tác quản lý khí nhà kính và từng bước áp dụng các giải pháp nhằm giảm lượng phát thải.

 

 

Đính kèm báo cáo: 1; 2; 3

 

                                                                                                                                                         Phòng Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

                                          


Số lượt người xem: 743    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm