• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
8
9
5
4
Các công tác khác 05 Tháng Chín 2017 10:50:00 SA

Thông báo danh mục các văn bản Quy phạm Pháp luật ban hành 6 tháng đầu năm 2017

 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 6 tháng đầu năm 2017 (gồm 18 văn bản) do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền (xem chi tiết tại Phụ lục kèm theo);

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ đã ban hành 05 Nghị định và ban hành theo thẩm quyền 13 Thông tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho các đơn vị biết, phổ biến và triển khai thực hiện.

Đính kèm danh mục.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 2478    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm