■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/10)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/10)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường An Lạc, quận Bình Tân  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 201A đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại Vị trí 1 đường số 3B Khu dân cư Conic, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 188-192-194 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại Lô P2, Khu A - Đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phong, quận 7  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 65 - 89 đường Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 28/9 đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7  (03/10)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
1
9
3
1
7
5
Các công tác khác 03 Tháng Tám 2018 8:45:00 SA

Rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 3358/BTNMT-TCCB ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương theo các nội dung sau:

1. Thực trạng tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương

a) Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức tài nguyên và môi trường cấp xã.

- Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV: Những nhiệm vụ đã thực hiện; những nhiệm vụ đã giao nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành do các yếu tố khách quan và chủ quan (cơ chế, chính sách, điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực,… hoặc không còn phù hợp); những nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa được quy định.

- Đánh giá sự phù hợp, không phù hợp, nguyên nhân của sự không phù hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Thực trạng cơ cấu tổ chức

- Tổng hợp thực trạng cơ cấu tổ chức, biên chế công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức tài nguyên và môi trường cấp xã.

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc áp dụng cơ cấu tổ chức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV.

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nguyên nhân.

2. Kiến nghị, đề xuất

a) Về chức năng, nhiệm vụ

- Việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương; các nhiệm vụ chưa phù hợp, còn chồng chéo, giao thoa giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Mối quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện.

- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV.

b) Về cơ cấu tổ chức.

c) Các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện chỉ đạo rà soát và gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận Tổ chức – Văn phòng Sở) qua hộp thư điện tử dtttrinh.stnmt@tphcm.gov.vn trước ngày 08 tháng 8 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Đính kèm Công văn tại đây.

 

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 2480    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm