• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
4
3
2
3
Các công tác khác 05 Tháng Mười 2018 8:50:00 SA

Triển khai sử dụng chữ ký số trong Văn bản điện tử

     

 

        Căn cứ Công văn số 2994/UBND-KT ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử;

 

          Căn cứ Công văn số 5087/STNMT-VP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về sử dụng chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản trong phát hành văn bản điện tử;

 

          Căn cứ Quyết định số 1256/QĐ-STNMT-VP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

 

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc khi luân chuyển văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng bắt buộc phải có chữ ký số theo đúng quy định cụ thể tại Điều 8 của Quy chế về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

          Đối với các Phòng, ban, đơn vị chưa có chữ ký số thì Văn phòng Sở có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận và đăng ký chứng thư số.

 

          Về hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị trong việc phát hành văn bản điện tử qua mạng trên Website http://donre.hochiminhcity.gov.vn mục Trang chủ\Thông tin hoạt động\Công tác khác. Trong quá trình sử dụng nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường để được hỗ trợ.

 

          Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo các Phòng, ban đơn vị trực thuộc Sở để biết và triển khai thực hiện./.


             Tải hướng dẫn tại đây; Chữ ký số.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 2150    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm