• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
1
1
1
8
9
Công tác quản lý đất đai 31 Tháng Ba 2020 3:00:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03088 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp

 

 

 

Ngày 30/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 197/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03088 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 9 năm 2014 cho bà Lê Thị Cưng, đối với thửa đất số 439, tờ bản đồ số 1, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

 

Lý do: bà Lê Thị Cưng đã làm mất bản chính Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03088 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 9 năm 2014 không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố

 

 

 


Số lượt người xem: 286    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm