• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
6
5
1
4
9
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Hai 2020 9:15:00 SA

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 736853 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp

 

 

Ngày 12/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 52/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 736853 ngày 16 tháng 11 năm 2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, cập nhật biến động ngày 18/9/2018 cho chủ sở hữu là ông Trần Sương Quyền, đối với thửa đất số 48, tờ bản đồ số 18, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, có địa chỉ số 44/133 Đường Tuệ Tĩnh, Phường 13, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: ông Trần Sương Quyền làm mất Trang bổ sung số 01 Đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 736853 ngày 16 tháng 11 năm 2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Trang bổ sung số 01 Đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 736853 ngày 16 tháng 11 năm 2015 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố


Số lượt người xem: 226    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm