• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
8
2
7
9
4
Công tác quản lý đất đai 06 Tháng Tư 2020 9:45:00 SA

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào 9103 ngày 29 tháng 09 năm 2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp

 

 

Ngày 31/3//2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 310/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào 9103 ngày 29 tháng 09 năm 2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp cho ông Hoàng Dũng Tiến thuộc thửa đất số 193-1 tờ bản đồ số 5D (Sơ đồ nền), địa chỉ: 1698/1A, Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: ông Hoàng Dũng Tiến đã làm mất bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào 9103 ngày 29 tháng 09 năm 2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số vào 9103 ngày 29 tháng 09 năm 2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 259    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm