• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
8
2
6
9
8
Công tác quản lý đất đai 06 Tháng Tư 2020 9:50:00 SA

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02603.QSDĐ/Q12/2002 ngày 12 tháng 4 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp

 

 

 

Ngày 31/3//2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 311/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02603.QSDĐ/Q12/2002 ngày 12 tháng 4 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp cho ông Võ Văn Nới tại vị trí thửa đất số 516, 517 tờ bản số 25 (theo tài liệu năm 2005), phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: ông Võ Văn Nới đã làm mất bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02603.QSDĐ/Q12/2002 ngày 12 tháng 4 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02603.QSDĐ/Q12/2002 ngày 12 tháng 4 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 246    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm