• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
3
9
2
6
Công tác quản lý đất đai 06 Tháng Tư 2020 10:30:00 SA

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 568875, số vào sổ H05891 ngày 01 tháng 11 năm 2005 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp

 

 

 

Ngày 31/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 312/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 568875, số vào sổ H05891 ngày 01 tháng 11 năm 2005 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp cho ông (bà) Nguyễn Sản – Lê Thị Loan đối với thửa đất số 187-1, bản đồ số 02 (Sơ đồ nền), phường Tam Phú, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: ông (bà) Nguyễn Sản – Lê Thị Loan đã làm mất bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 568875, số vào sổ H05891 ngày 01 tháng 11 năm 2005 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 568875, số vào sổ H05891 ngày 01 tháng 11 năm 2005 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 298    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm