■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 21 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình  (30/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất số 432, 434, 436, 438 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3  (29/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 201A đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5  (29/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5  (29/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh  (29/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
9
5
6
5
9
Công tác quản lý đất đai 24 Tháng Tư 2020 2:00:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 76QSDĐ/1999 ngày 18 tháng 01 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp

 

 

 

Ngày 24/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 335/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 76QSDĐ/1999 ngày 18 tháng 01 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp cho hộ ông Huỳnh Thái Toàn (cập nhật biến động thay đổi chủ sử dụng đất là ông Lâm Lệ Hoàn và thay đổi diện tích sử dụng là 641,7m2) tại vị trí thuộc thửa đất số 2504, tờ bản đồ số 02 (tài liệu 02/CT-UB), xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố hồ Chí Minh.

 

Lý do: bà Nguyễn Thị Vương đã làm mất bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 76QSDĐ/1999 ngày 18 tháng 01 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp

 nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 76QSDĐ/1999 ngày 18 tháng 01 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 504    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm