■  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường  (19/05)
■  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  (19/05)
■  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất  (19/05)
■  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (thi viết) kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố  (19/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 8304/2003 ngày 23 tháng 10 năm 2003 do Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình cấp  (19/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3525/2008/UB.GCN ngày 23 tháng 7 năm 2008 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp  (19/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01547/23 ngày 15 tháng 09 năm 2005 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp  (19/05)
■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án  (18/05)
■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án  (18/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH04764 ngày 23 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp  (18/05)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
3
3
8
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Giêng 2022 11:15:00 SA

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án đối với 532 căn nhà tại dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B-D, số 18 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp

 

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng đối với 532 căn nhà đã xây dựng thuộc dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B-D, số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp.

Tại dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B-D, số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố làm chủ đầu tư, trước đây Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư đối với 352/973 căn nhà - Khu nhà ở thấp tầng và có các văn bản thông báo như sau:

- Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3704/STNMT-QLĐ có ý kiến đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà đối với 71/973 căn nhà tại khu B, D thuộc dự án (Đợt 1).

- Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 11762/STNMT-QLĐ có ý kiến đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà đối với 102/973 căn nhà tại khu B, D thuộc dự án (Đợt 2).

- Ngày 30 tháng 7 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 6259/STNMT-QLĐ có ý kiến đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng nhận chuyển nhượng đối với 179/973 căn nhà đã xây dựng thuộc dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B-D, số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp do Công ty làm chủ đầu tư (Đợt 3).

Nay, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra hiện trạng để cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà đối với 532/973 căn nhà tại dự án nêu trên.

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan và kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án vào ngày 09 tháng 7 năm 2020 (kiểm tra 237 căn) và ngày 05 tháng 11 năm 2021 (kiểm tra 296 căn, trong đó có 01 căn LV10.5 đã kiểm tra vào ngày 09 tháng 7 năm 2020 nhưng phát sinh xây thêm tầng hầm đã được Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng thẩm định đồng ý tại Công văn số 435/CPN-QLXD ngày 05 tháng 9 năm 2020, Công ty đề nghị kiểm tra bổ sung thêm phần tầng hầm) của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân Phường 10, quận Gò Vấp và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Pháp lý sử dụng đất, quy hoạch, đầu tư và xây dựng

1.1.  Pháp lý sử dụng đất

Dự án Khu dân cư Cityland Z751 (gồm 03 khu: A, B, D) tại Phường 7 và Phường 10, quận Gò Vấp do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố làm chủ đầu tư; theo đó, 532 thửa đất tại Khu B-D thuộc dự án Khu dân cư Cityland Z751 - số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp 532 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chi tiết theo danh sách đính kèm).

1.2. Quy hoạch

Ngày 01 tháng 11 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 5943/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Cityland Z751, Khu B và Khu D, số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp.

Ngày 29 tháng 8 năm 2014, Sở Quy hoạch- Kiến trúc có Quyết định số 2922/QĐ-SQHKT ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B, D, số 18 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp (gồm 891 liên kế, 81 căn liên kế vườn, 01 căn biệt thự, tương ứng 30 mẫu nhà; 03 nhà Chung cư gồm CH1, CH2, CH3).

1.3. Về dự án đầu tư:

Ngày 18 tháng 01 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 269/UBND-ĐTMT chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B-D, số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp do Công ty Công ty TNHH Đầu tư Địa đốc Thành phố làm chủ đầu tư.

1.4. Về xây dựng

Đối với hạ tầng kỹ thuật: Bộ Xây dựng đã có ý kiến thiết kế cơ sở tại văn bản số 552/BXD-HĐXD ngày 28 tháng 3 năm 2014. Sau đó, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật số 168/GPXD ngày 05 tháng 11 năm 2014 (đợt 1), số 204/GPXD ngày 25 tháng 10 năm 2016 (đợt 2), số 183/GPXD ngày 08 tháng 9 năm 2017 (đợt 3) và  số 155/GPXD ngày 18 tháng 11 năm 2019 (đợt 4, 5).

Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng đối với 27/532 căn nhà có diện tích sàn trên 500m2 như sau:

- Giấy phép xây dựng số 176/GPXD ngày 06 tháng 10 năm 2016 đối với 01 căn LV7.8;

- Giấy phép xây dựng số 212/GPXD ngày 05 tháng 11 năm 2018 đối với 17 căn: L45.1, L46.1, L48.1, L49.1, L50.1, L47.24, L21.24, LV11.1, L25.22, L19.1, L19.7, L26.1, L26.7, L44.1, L43.1, L43.7 và LV10.1 (căn này đã điều chỉnh thiết kế theo Phụ lục điều chỉnh GPXD số 54/PLĐCXD ngày 05 tháng 5 năm 2020 kèm theo Giấy phép xây dựng số 212/GPXD ngày 05 tháng 11 năm 2018).

- Giấy phép xây dựng số 150/GPXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 đối với 08 căn: L10.1, L15.1, L15.8, L16.1, L16.7, L27.1, L27.7, L28.1;

- Giấy phép xây dựng số 55/GPXD ngày 05 tháng 5 năm 2020 đối với 01 căn: LV10.2.

1.5. Về nghĩa vụ tài chính

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu B và D số 18 Phan Văn Trị, Phường 10, quận Gò Vấp theo xác nhận của Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng tại Công văn số 245/CTC-QLCS ngày 17 tháng 01 năm 2017.

2. Tình hình thực hiện dự án

2.1. Về nghiệm thu hoàn thành công trình

Các căn nhà nêu trên đã nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình theo các Biên bản nghiệm thu giữa Chủ đầu tư với các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát và một số căn nhà đã bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng.

Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố đã bàn giao hệ thống điện cho Công ty Điện lực Gò Vấp (Biên bản nghiệm thu đóng điện số 0463/BBNT-PCGV ngày 19 tháng 5 năm 2017 và số 861/BBNT-PCGV ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Công ty Điện lực Gò Vấp).

2.2. Về phòng cháy chữa cháy

Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy thành phố đã cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy số 237/TD-PCCC(P2) ngày 23 tháng 01 năm 2014 cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố đối với dự án Khu dân cư Cityland Z751 – Khu B,D.

2.3. Về môi trường

Ngày 20 tháng 01 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 74/QĐ-TNMT-CCBVMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Khu dân cư Cityland Z751 - Khu B và D” tại Phường 10, Quận Gò Vấp của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố.

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1284/GP-STNMT-TNNKS cho phép Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố được phép xả thải vào nguồn nước qua Cống thoát nước chung của Thành phố.

2.4. Về cấp số nhà

Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp có các văn bản: số 390/CN-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 và số 338/CN-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 về chứng nhận số nhà cho dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B-D, số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp.

3. Kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng tại 532 thửa đất nêu trên vào ngày 09 tháng 7 năm 2020 và ngày 05 tháng 11 năm 2020, ghi nhận như sau:

- Vị trí, ranh giới khu đất theo Bản đồ Hiện trạng - vị trí Phân lô số 43506/GĐ-TNMT đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 03 tháng 6 năm 2016 (Khu B, Khu D).

- Về tranh chấp, khiếu nại: Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân Phường 10, quận Gò Vấp thì đến thời điểm kiểm tra, Ủy ban nhân dân phường chưa nhận được đơn tranh chấp, khiếu nại liên quan đến thực hiện dự án của Chủ đầu tư.

- Có 27/532 căn nhà có tổng diện tích sàn trên 500m2 và đã được Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng số 176/GPXD ngày 06 tháng 10 năm 2016, số 212/GPXD ngày 05 tháng 11 năm 2018, số 150/GPXD ngày 07 tháng 11 năm 2019, số 55/GPXD ngày 05 tháng 5 năm 2020Phụ lục điều chỉnh GPXD số 54/PLĐCXD ngày 05 tháng 5 năm 2020 kèm theo Giấy phép xây dựng số 212/GPXD ngày 05 tháng 11 năm 2018 (danh sách cụ thể các căn đã nêu tại mục 1.4 văn bản này).

- Đa số 532 căn nhà tại 532 thửa đất nêu trên đã xây dựng xong phần thô, hoàn thiện mặt ngoài, một số căn nhà đang được chủ nhà (khách hàng) hoàn thiện mặt trong của căn nhà; 532 căn nhà được xây dựng phù hợp với quy hoạch, thiết kế được duyệt Giấy phép xây dựng: số 176/GPXD ngày 06 tháng 10 năm 2016, số 212/GPXD ngày 05 tháng 11 năm 2018, số 150/GPXD ngày 07 tháng 11 năm 2019, số 55/GPXD ngày 05 tháng 5 năm 2020, Phụ lục điều chỉnh GPXD số 54/PLĐCXD ngày 05 tháng 5 năm 2020 kèm theo Giấy phép xây dựng số 212/GPXD ngày 05 tháng 11 năm 2018Công văn số 435/CPN-QLXD ngày 05 tháng 9 năm 2020 của Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng (điều chỉnh công trình nhà liên kế vườn - Lô LV10.5).

Từ những nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố: Nộp hồ sơ đối với 532 căn nhà thuộc dự án Khu dân cư Cityland Z751, Khu B-D, số 18 đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp (theo danh sách đính kèm) cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ) hoặc cung cấp hồ sơ để bên mua tự đi đăng ký. Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc thành phố và người mua nhà phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ việc nộp hồ sơ và nhận kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố: Tiếp nhận hồ sơ đối với 532 căn nhà nêu trên và thực hiện các nội dung quy định tại khoản 4, 5 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ); thu hồi, lưu trữ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty đối với 532 lô đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả kiểm tra như trên và chuyển hồ sơ, sơ đồ nhà đất đã kiểm tra đến Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện nêu trên, đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định./.

Đính kèm danh sách 532 căn nhà tại đây

 

                                                                                                                                                                                      Phòng Quản lý đất


Số lượt người xem: 507    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm