• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
3
3
7
3
9
6
Công tác quản lý môi trường 30 Tháng Ba 2018 8:30:00 SA

Thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản

 

 

Căn cứ Điều 22 Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định “Đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

 

a) Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết;

 

b) Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 để đăng ký”.

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định “Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015”.

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đăng ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho đến khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn tiếp theo.

 

Trên đây là thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường đến các tổ chức, cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn Thành phố để biết và thực hiện.

 

Đính kèm Thông báo số 2696/TB-STNMT-VP  tại đây.

 

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 4373    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm