• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
1
1
6
6
7
Công tác quản lý môi trường 19 Tháng Bảy 2018 10:10:00 SA

Tài liệu tuyên truyền về giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

      Căn cứ Công văn số 2061/UBND-ĐT ngày 11/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy trên địa bàn Thành phố;

 

Căn cứ Kế hoạch số 6501/KH-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni-lông trên địa bàn Thành phố năm 2018,

 

Để hỗ trợ các Sở ban ngành, quận huyện trong việc triển khai các hoạt động truyền thông về môi trường, công tác tập huấn, tuyên truyền về giảm sử dụng túi ni-lông đến người dân và các tổ chức bán lẻ, Sở Tài nguyên và Môi trường kính chuyển các nội dung sau:

 

1.  Tài liệu tuyên truyền về tác hại của túi ni-lông, giải pháp giảm sử dụng túi ni-lông (áp phích đứng và ngang).

 

2.  Nội dung tập huấn, tuyên truyền về giảm sử dụng túi ni-lông khó phân hủy.

 

3.  Các khẩu hiệu tuyên truyền về giảm sử dụng túi ni-lông (đính kèm tại Phụ lục).

 

 

Tùy vào khu vực, đối tượng, các đơn vị lựa chọn, vận dụng phương thức truyền thông môi trường phù hợp.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện quan tâm, phổ biến và triển khai thực hiện./.

 

 

          Đính kèm tài liệu tuyên truyền tại đây.

 

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 2180    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm