• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
1
0
7
2
9
Công tác quản lý môi trường 31 Tháng Tám 2018 3:30:00 CH

Thông báo thời gian gia hạn nộp báo cáo quản lý CTNH định kỳ năm 2017

 

 

Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, theo đó chủ nguồn thải có trách nhiệm nộp báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

 

Việc thống kê khối lượng CTNH trên địa bàn thành phố được thu gom và xử lý từ báo cáo quản lý CTNH là số liệu quan trọng để xác định được chỉ tiêu về tỷ lệ thu gom xử lý CTNH theo quy định cũng như đánh giá được việc quản lý khối lượng CTNH trên địa bàn thành phố hiện nay.

 

Do đó để nâng cao công tác quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân quận huyện, Ban Quản lý các Khu công nghiệp- Khu chế xuất, Ban Quản lý Khu công nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

 

- Có công văn thông báo thời gian gia hạn nộp báo cáo đến các chủ nguồn thải trên địa bàn theo phân cấp do đơn vị quản lý tiến hành nộp báo cáo quản lý CTNH năm 2017 (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 25 tháng 08 năm 2018 đến hết ngày 25 tháng 09 năm 2018.

 

- Đồng thời, thông báo thời gian tiến hành nộp báo cáo quản lý CTNH năm 2018 (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2019.

 

- Truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (www.donre.hochiminhcity.gov.vn) để lấy danh sách các chủ nguồn thải đã được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nhưng chưa thực hiện báo cáo Quản lý Chất thải nguy hại định kỳ năm 2017. Trên cơ sở đó trong quá trình thực hiện kiểm tra định kỳ hàng năm trong lĩnh vực môi trường theo phân cấp quản lý, các đơn vị lưu ý kiểm tra hoạt động quản lý chất thải nguy hại của nhóm đối tượng này, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường những trường hợp vi phạm liên quan đến quản lý CTNH.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị được biết và phối hợp thực hiện./.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 5290    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm