• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
1
1
2
6
3
4
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười Hai 2014 2:05:00 CH

Kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014: Kiểm kê chi tiết đất trồng lúa nước

(TN&MT) - Để triển khai thực hiện và Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 và Điều 34 của Luật Đất đai 2013, vừa qua, Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 02 hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước.
Theo kế hoạch của Bộ TN&MT, việc kiểm kê diện tích đất đai theo các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/ 2014 của Bộ TN&MT về quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
 
 
Kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nước để xác định diện tích đất bị thu hồi chuyển mục đích trong 5 năm qua.
 
Trong đó, loại đất kiểm kê bao gồm: Kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nước để xác định rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị thu hồi chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình trong 5 năm qua; diện tích đất lúa đã chuyển mục đích trái pháp luật để đánh giá và đề xuất biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia;
 
Kiểm kê hiện trạng quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp và Ban quản lý rừng để xác định rõ diện tích đất đang quản lý, sử dụng; hình thức sử dụng đất (tình hình chuyển sang thuê đất); diện tích đang cho thuê, mượn; diện tích đã chuyển giao cho địa phương; diện tích chưa sử dụng; diện tích sử dụng không đúng mục đích, diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 
Bên cạnh đó, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất của các khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; Kiểm kê đất của tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất không thu tiền chưa chuyển sang thuê đất.Kiểm kê đất bãi bồi ven biển tại 215 xã thuộc 13 tỉnh (Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, TP. Hải Phòng, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau);
 
Việc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập theo từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế - xã hội và cả nước. Nội dung, phương pháp lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT.
 
Về kế hoạch tiến hành, ở Trung ương, trước tháng 10/2014 phải hoàn thành các công việc gồm: xây dựng Dự án, kế hoạch thực hiện; văn bản hướng dẫn kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng; xây dựng, chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai; chỉ đạo lập phương án, dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các địa phương; Trước tháng 12/2014 phải hoàn thành việc chuẩn bị và cung cấp bình đồ ảnh viễn thám cho một số địa phương để triển khai nhiệm vụ kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2014.
 
Ở cấp Địa phương, đối với cấp tỉnh và cấp huyện phải hoàn thành các công việc chuẩn bị xong trước tháng 12/2014; Đối với cấp xã phải hoàn thành các công việc chuẩn bị xong trước ngày 20 /12 /2014.
 
Việc tổ chức thực hiện kiểm kê theo các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 22 của Thông tư số 28/2014/TT-BTNM và mục 3 của Kế hoạch này, cụ thể như sau: Từ ngày 31/12/2014 đến trước ngày 01/6 /2015, UBND các cấp, các ngành tập trung tổ chức chỉ đạo, thực hiện và hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tại xã, phường, thị trấn trên phạm vi cả nước và báo cáo kết quả về cấp huyện trước ngày 01/ 6/; Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hoàn thành tổ chức kiểm kê chi tiết đất đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, các công ty nông, lâm nghiệp, Ban quản lý rừng và các tổ chức kinh tế chuyển gửi cho các xã, huyện cập nhật; 
 
Từ ngày 01/6/2015 đến trước ngày 01/9/2015, UBND cấp huyện chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định kết quả của cấp xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp huyện và nộp báo cáo lên UBND cấp tỉnh trước ngày 15/7/2015; UBND cấp tỉnh chỉ đạo hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định kết quả của cấp huyện; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp tỉnh và nộp báo cáo về Bộ TN&MT trước ngày 01/9/2015; Tổng cục Quản lý đất đai phải hoàn thành việc thẩm định kết quả của cấp tỉnh; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các vùng và cả nước trình Bộ TN&MT trước ngày 20/10/2015.
 
Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của địa phương và tổ chức chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch để bảo đảm hoàn thành việc kiểm kê hiện trạng sử dụng đất theo đúng yêu cầu, quy định. Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ để hướng dẫn thực hiện thống nhất.
 
                                                                                                                                (Theo Báo Tài nguyên và Môi trường).

Số lượt người xem: 3718    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm