• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
9
5
2
3
2
8
Tin tức sự kiện 18 Tháng Năm 2020 2:45:00 CH

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT

 

 

​​​​​​​Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm sinh vật biến đổi gen

 

Ngày 11/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BTNMT hợp nhất các văn bản sau:

Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi: (1) Nghị định số 108/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen, có hiệu lực từ ngày15 tháng 01 năm 2012. (2) Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 09 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 09 năm 2018.

Nghị định này quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm dược phẩm được thực hiện theo quy định của pháp luật về dược phẩm.

 

 

 

Nguồn: CTTĐT


Số lượt người xem: 253    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm